Verklaring van adjudant-onderofficier-instructeur J. Bison

VERKLARING

VAN DE TERUGTOCHT UIT DE STELLING 1e Sectie 2-II-8 R.I.
----------------------------------------------------------------------

  Op 12 Mei 1940 kreeg ik, Adjudant Onderofficier Instructeur J. Bison om ca. 16.00 uur van een paar mij onbekend gebleven sergeanten bericht, dat het Ie Bataljon van 8 R.I. was verslagen, dat de vijand aldaar de stelling had bezet en met zijn geschut onze loopgraven in de lengterichting bestreek.
  Om ca. 16.15 uur kwam bij mij de sergeant v.d. Toorn van 1-II-8 R.I. en meldde mij, dat het Ie Bataljon van 8 R.I. terugtrok en dat de vijand oprukte vanuit de richting Grebbeberg naar boerderij Kruiponder.
  Op mijn bevel heeft daarop mijn rechtergroep de loopgraaf afgezet met front Grebbeberg. Toen eenigen tijd daarna manschappen van de nevenafdeelingen opdrongen en beweerden te wijken voor den naderenden vijand, besloot ik, om niet te worden afgesneden, terug te trekken op de tusschenverdediging van mijn Compagnie.
  Aangezien de bediening van het stuk Pag., geplaatst tusschen de steunpunten 2a en 3 reeds eerder van haar plaats verdwenen was, (het stuk was reeds uren onklaar), heb ik de pag.-munitie in het water doen werpen. Daarna ben ik met de sectie teruggetrokken en heb ik mij te ca. 17.00 uur gemeld bij mijn Compagniescommandant.
  Tijdens den terugtocht heb ik blootgestaan aan artillerievuur, naar mijn indruk afkomstig uit de richting Wageningen.

Te velde, 21 Mei 1940.

De sectiecommandant voornoemd,
De A.O.O.I.

w.g. J. Bison.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 1
(PDF, 619.21 KB)
Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 2
(PDF, 97.09 KB)