Verklaring van dienstplichtig hospitaalsoldaat H.H. van Zee

Verklaring afgelegd door den dpl. hospitaal soldaat H.H. van Zee van staf I-8 R.I.
in de vergadering van de Commissie Militaire Onderscheidingen van 24 April 1947.
------------------------------------------------------------------------------------

Klik hier voor een uitvergroting
Hospitaalsoldaat Herman van Zee van Staf I-8 R.I.
  Ik zat onderaan de Grift bij Hulppost Zuid. Daar hoorden we op een gegeven moment van terugtrekkende troepen dat de majoor Landzaat opdracht gegeven zou hebben om terug te trekken. Wij zijn toen teruggetrokken naar de Hoofdverbandplaats achter de stoplijn. Daarbij ontvingen we vuur van voren en van achteren, waarvoor we ons even gedekt hebben. Aangekomen in de Hoofdverbandplaats moesten we gewonden halen uit de stoplijn. Ik heb 3 zwaar gewonden, waaronder sergeant van Marne gehaald. Van Marne heb ik tezamen met hospitaalsoldaat VEENSTRA gehaald. Hiertoe hadden we opdracht gekregen van Dr. Onderwater. Veenstra was erg bang, ik heb hem met het pistool in de hand gedwongen mee te gaan. Tot tweemaal toe is hij teruggeloopen.
Klik hier voor een uitvergroting
Dienstplichtig hospitaalsoldaat H.H. van Zee in Ouwehand's Dierenpark. (1939-1940)
  Ook met Vervoort heb ik gewonden gehaald. Deze was niet bang. Bij het halen waren we veel onder zwaar vuur. Van de 40 hospitaalsoldaten waren er slechts drie die gewonden durfden halen. Dit waren: Vervoort, ik, en Veenstra, zij het wat deze laatste betreft gedwongen. Tot 10 minuten voor onze gevangeneming hebben we gewonden gehaald. Ook heb ik nog met Vervoort een gewonde gehaald onder aan den berg. Deze konden we niet per brancard door de loopgraaf vervoeren, omdat dat deze zig-zag gewijze liep. We hebben hem daarom op een tentzeil gelegd.

 's-Gravenhage, 24 April 1947H.H. van Zee.

 

 

 

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 469.68 KB)