Verklaring van dienstplichtig huzaar E.J. Damveld

Verklaring afgelegd door den dienstplichtig huzaar E.J. DAMVELD van 1-4 R.H.
in de vergadering van de Commissie Militaire Onderscheidingen van 17 April 1947.
--------------------

  Toen ik in den loopgraaf bij het viaduct in Rhenen zat, kwam er een luitenant van de Infanterie bij mij, die een stuk pag. wilde halen hetwelk was achtergebleven. Hij vroeg wie er met hem mee wilde gaan. Ik heb mij terstond aangemeld; of er meer waren weet ik niet. Ik ben naar Ritmeester FEIST gegaan en heb hem gevraagd of ik mee mocht. Een kruishouten versperring met prikkeldraad, die op het viaduct stond, werd open gemaakt. De Marechaussee onder Kapitein GELDERMAN stopte met vuren. Ik ben over het viaduct gekropen. De Duitschers schoten uit woningen aan den overkant van den weg rechts van het viaduct, doch ik werd niet geraakt.
  Ik ben links langs een huis gekropen en kwam bij den trekker. Deze stond met den kop in de richting waar wij heen moesten. Ik heb het stuk aangehaakt. De Luitenant reed er mee weg. Er werd geschoten en alles ging zoo vlug dat ik niet mee terug ging. Ik liep den verkeerden kant uit, van den grooten weg af. Mijn karabijn heb ik over het prikkeldraad in het talud van den spoorbaan geworpen. Zelf ben ik over het prikkeldraad heengesprongen, over den spoorbaan geloopen en aan de andere zijde tegen het talud op en onder de daar aanwezige prikkeldraadversperring doorgekropen. Toen ik tegen het talud opkroop ontving ik vuur van de Duitschers. Tengevolge daarvan kreeg ik acht tot tien kogelgaten in mijn overjas.
  Ik kwam terecht in de stelling bij Ritmeester FEIST.
  Luitenant BARTELS en Luitenant VAN LIJNDEN waren flinke Officieren, zij bleven steeds bij hun mannen.
  Ritmeester FEIST is den eersten dag in Ede een tijdje weggeweest, ik weet niet uit oorzaak waarvan. (opmerking kantlijn pagina: "En aan de spoorbaan was hij doorlopend van zijn onderdeel weg. Heeft Bronzen Kruis?") Later kwam hij weer bij ons terug.

's-Gravenhage, 17 April 1947.

(get.) E.J. Damveld.

Opgen. M.
Typ. R.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 751.44 KB)