Verklaring van dienstplichtig kapitein A.M.H. v.d. Venne

Afschrift.

Verklaring van den Dienstplichtig Kapitein A.M.H. v.d. Venne, Stationsstraat 62, Heerlen, betreffende de
houding van 1e Luitenant P.L.A.C. Hoogvliet, Luitenant-Adjudant II-11 R.I. gedurende de mobilisatie en
oorlogsdagen 1939 en 1940 - volgens nota van den voorzitter C.V.K.O. - 18 Juli 1945, No. 24 P Persoonlijk.

           1e Luitenant Hoogvliet. Wij meenden, dat we het met dezen man als adjudant erg getroffen hadden, omdat hij in de mobilisatie zijn werk beslist goed deed. Op het gevechtsveld was hij echter opeens verdwenen, wat voor mij een reuze handicap is geweest. Achteraf beroept hij zich op orders van den Majoor Van Dijk. Hij kan bij mij echter den indruk van getoonde lafheid en plichtsverzuim niet wegnemen.
           Onze luitenant-adjudant is er op de motor van door gegaan en niet meer op komen dagen, als toen de oorlog voorbij was. In het eerste gedeelte van het bataljonsverslag kunt U lezen wat deze luitenant te vertellen heeft over zijn eigen ervaringen. Een en ander is wel zeer simpel en sober gesteld. Ik voeg hier echter bij een afschrift van een verklaring van den dienstplichtig sergeant Schoenmakers, Commandant onder gevechtstrein, welke origineel door hem ondertekend in mijn bezit is, alsmede een verklaring van een verplegingsofficier van ons bataljon, 1e Luitenant Tackenberg, uit welke stukken blijkt, dat de Luitenant Hoogvliet de gevechtstrein in de steek heeft gelaten en zich veilig en wel met de goederentrein is gaan bemoeien, waaraan wij totaal geen behoefte hadden en die zijn zorgen ook niet nodig had. Hij verschuilt er zich achter, dat hij hiertoe opdracht had van onzen toenmaligen Bataljonscommandant en Reserve Majoor Van Dijk, hetgeen ik echter (met) gegronde redenen heb te betwijfelen. In elk geval had hij als beroepsofficier moeten weten, dat wij de gevechtstrein zeer dringend en de goederentrein totaal niet op het gevechtsterrein nodig hadden en al zijn gedragingen en de berichten van anderen wijzen er op, dat hij dit ook heeft geweten.

Voor eensluidend afschrift,
w.g. H.H.A. de Graaff
plaatsvervangend Secretaris.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 1
(PDF, 581.35 KB)
Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 2
(PDF, 555.83 KB)