Verklaring van dienstplichtig korporaal H.J. Arents

Verklaring van dpl. korporaal H.J. Arents van 3e sectie 3-II-8 R.I.

  Vaandrig Elzas nam het commando van het bataljon over toen de B.C. Majoor Jacometti doodelijk gewond was. Kapitein Hakkert was wel aanwezig, doch er ging van hem geen leiding uit. De vaandrig heeft het bataljon goed teruggebracht.

  (het was geen bataljon maar slechts twee groepen en een deel van de co.groep)

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 943.20 KB)