Verklaring van dienstplichtig sergeant B.J. Brilman

Afschrift.

Verklaring afgelegd door den dienstplichtig sergeant B.J. BRILMAN van de 10e Batterij Lu.A.,
in de vergadering der Commissie Militaire Onderscheidingen dd 29 Mei 1947.

--------------------

Klik hier voor een uitvergroting
Een stuk 7.5 tl in actie tijdens een oefening (1938-1939)
    De 10e Batterij Lu.A. is tweemaal van stelling veranderd. Ik was, toen de oorlog uitbrak, sergeant van de week. Ik heb mij onmiddellijk naar de batterij begeven en deed daar dienst eerst (tot Vrijdagmiddag) als sergeant-toegevoegd, daarna als Stukscommandant.
    Ik ben tot Vrijdagavond in de batterij geweest. De nacht van Vrijdag op Zaterdag bracht ik door in een huis. Zaterdagmorgen ben ik weer naar de batterij gegaan, die toen onder leiding stond van adjudant BOSCH. De drie stukken stonden verder uit elkaar dan normaal, waarschijnlijk in verband met terreindekking. Mijn stuk was in het Noorden gedekt door een heg. In de richting van den Rijn kon ik goed vuren, met de andere stukken was dit niet het geval.
    Een Luitenant van de Artillerie kwam op een gegeven moment met een stuk 7 Veld in onze stelling en schoot in op Wageningen. Nadat hij driemaal geschoten had, verdween hij weer. Wij vreesden dat hierdoor vijandelijk vuur op onze stelling zou worden aangetrokken.
    Vrijdagmiddag is op de batterij een Stuka-aanval uitgevoerd. De Luitenant DUBOIS was toen in de batterij. De bediening dekte zich behalve de twee schutters van de luchtdoelmitrailleur. Deze bleven door vuren. Eén van hen was soldaat OP DE BEKE, de ander kan ik mij niet meer herinneren. Een paar uur daarna werd de batterij verplaatst naar den Veenendaalschen weg. Zaterdag heeft de batterij bijna den geheelen dag onder granaatvuur gelegen, tengevolge waarvan één korporaal werd gewond. Adjudant BOSCH besloot tengevolge van dit granaatvuur de batterij te verplaatsen. Hij heeft de militairen, die in dekking lagen, er uit gehaald en aan het werk gezet. Toen wij met deze verplaatsing bezig waren, vielen er weer eenige granaten, waarvan één vlak bij het derde stuk terecht kwam. De bediening van deze stuken (tweede en derde stuk), althans een gedeelte van hen, vluchtte naar de infanterie-loopgraaf in mijn richting. De Adjudant BOSCH, die op dat moment bij mijn stuk was, liep hen tegemoet om ze tegen te houden. Hij ging behoorlijk tegen hen tekeer. Ik heb niet gezien, dat hij met zijn pistool gedreigd heeft. Ik vond dit optreden van Adjudant BOSCH moedig, want er lag toen veel granaatvuur. Ongeveer 20 tot 30 granaten zijn tusschen de stukken van de batterij terecht gekomen. Het waren over het algemeen geen zware projectielen. De stukken kregen wel treffers van scherven, doch raakten niet defect.
    Kort voor den oorlog heeft adjudant BOSCH aan militairen van oude lichtingen, die bij ons kwamen, instructie gegeven.

's-Gravenhage, 29 Mei 1947.

w.g. B.J. BRILMAN.

Opgenomen: M.

(Dit verslag is tot stand gekomen door medewerking van P.A. van den Broek.)

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 607.70 KB)