Verklaring van dienstplichtig soldaat A. Annee

Verklaring van den dienstplichtig soldaat A. Annee van 1-I-8 R.A. afgelegd in
de vergadering der Commissie Militaire Onderscheidingen d.d. 27 Januari 1947.
---------------------

  Toen de waarnemingspost van 1-I-8 R.A., die in een boom was ingericht, beschoten werd, werd Wachtmeester Donné gewond; hij gleed uit den boom. Van dit gebeuren is naar ik meen telefonisch bericht doorgegeven aan den Kapitein Bakker. Even later kwam een hospitaal-soldaat, die den Wachtmeester ophaalde. De telefoonverbinding was daarna verbroken en wij konden niets meer doen. De Luitenant van Heukelom wilde echter niet aanstonds teruggaan naar de batterij. Hij ging eerst toen de Kornet Piepers verscheen. Ik weet niet of deze Kornet ons in opdracht van den Kapitein heeft teruggehaald.
  Ik was oppasser van den Luitenant van Heukelom en tevens ordonnans. De Luitenant heeft zich goed gehouden. Hij moedigde ons steeds aan.
  Ik heb ook tezamen met den Luitenant in den waarnemingspost gezeten. Er werd toen op Wageningen artillerievuur uitgebracht.
  Ik heb een sergeant van Meeteren, zien optreden. Er moest olie gehaald worden voor den mitrailleur. Bedoelde sergeant is er zelf op uitgegaan. Hij kon gedeeltelijk door een loopgraaf, maar moest ook over open terrein. Hij was een sergeant, die zijn mannen aanspoorde hun best te doen. Ik zag, dat hij door den loopgraaf van koepel naar koepel ging. Zelf bevond ik mij bij den boom, waarin de waarnemingspost zat.
  Ik heb als ordonnans meerdere malen per fiets schriftelijke berichten van den Luitenant naar de batterij gebracht. Ik ging dan door het bosch en een eind over den hoofdweg langs de plaats waar nu het kerkhof is. Ook heb ik het eten van de batterij gehaald en naar onzen waarnemingspost gebracht.
  Van Zaterdag op Zondag is de batterij verplaatst naar Remmerden. Ik weet er niets van, dat het personeel van de batterij gevlucht zou zijn en weer teruggestuurd is. Van den Kapitein kreeg ik, alsmede zijn oppasser, opdracht om de batterijpapieren naar Elst te brengen. Toen we terugkwamen, moesten wij een wagen met kanonniers naar Amerongen brengen.

's-Gravenhage, 27 Januari 1947.
A. Annee.

443