Verklaring van dienstplichtig soldaat A.F. Roefs

Verklaring van den dienstplichtige A.F. Roefs van M.C.-I-8 R.I. afgelegd in
de vergadering der Commissie Militaire Onderscheidingen d.d. 10 April 1947.
------------

  Ik was Commandant van een Vbd.post van M.C.-I-8 R.I. op den Grebbeberg. Sergeant van Meeteren was mijn commandant. Deze begaf zich op een gegeven moment naar den kapitein Dales om berichten te halen. De verbinding met den kapitein Dales was namelijk verbroken. Tevoren hadden Jansen, Van der Laak en ik om beurt reeds herhaalde malen de verbinding hersteld. Sergeant van Meeteren, die naar ik gehoord heb gewond is geraakt, heb ik niet terug gezien.

  Op last van den waarnemend sectiecommandant zijn wij op 12 Mei teruggetrokken. We kwamen terecht in Hotel Grebbeberg, waar we ons in den kelder schuil hielden tot den volgenden dag. Toen zagen we in het struikgewas aan de overzijde van den weg militairen die we voor Hollanders aanzagen. We hebben er daarom niet op gevuurd. Toen ze ons goed en wel voorbij waren werden we door deze militairen beschoten en ontstond er een gevecht, waarbij soldaat Kip sneuvelde. De militairen bleken dus Duitschers te zijn geweest. Aangezien we dreigden ingesloten te worden en onze munitie opraakte zijn we verder getrokken naar het paviljoen waar de Majoor Landzaat zijn commandopost (c.p.) had. Toen wij aankwamen was de Majoor Landzaat reeds gewond (welke verwonding is mij niet bekend). De Kapitein Dales werd gewond tijdens ons verblijf aldaar. Het was in het paviljoen overbevolkt, we liepen elkaar in den weg. Daarom vond onze Commandant het beter om verder terug te trekken naar Rhenen. Via het Dierenpark hebben wij ons op weg begeven. In het dierenpark liep ik bij het overklimmen van een hek een blessure aan mijn voet op. Met een motorordonnans ben ik daarna naar een hulpverbandplaats gegaan, alwaar mij een noodverband werd aangelegd. Vervolgens ben ik met een auto naar Zeist vervoerd.

  Soldaat Verhoef heb ik in het paviljoen niet gezien; ik ken trouwens geen soldaat Verhoef. Ik heb in het paviljoen geen licht mitrailleur bediend; ik heb er aan het gevecht niet deelgenomen. Ik ben alleen op 13 Mei in het paviljoen geweest.


's Gravenhage, 10 April 1947.

(get.) A.F. Roefs.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 1.47 MB)