Verklaring van dienstplichtig soldaat A.J. Voortman

Dpl. VOORTMAN, A.J., verklaart bij zijn verschijning voor de
Commissie Militaire Onderscheidingen, op 3 Maart 1947:
--------------------

  Ik was bij 3-I-8 R.A. bij Korporaal ten Barge in de stelling op de Grebbeberg.
  Wij moesten met de mitrailleur schieten op vliegtuigen die boven de batterij kwamen. Dit heb ik gedaan op de 1e dag doch heb ze niet geraakt.
  Wij zaten bij het kerkhof en hebben een klein aardappelkuiltje gegraven om ons te dekken. Wij kregen heel veel artillerievuur Wij hebben geluk gehad want niemand werd geraakt. Op een moment zei Korporaal ten Barge, die de kijker had, dat in het hoekhuis bij de spoorlijn er burgers binnen gingen en er als soldaten weer uit kwamen, waarop wij hen bevuurden.
  Korporaal TERBORGE en dpl. Slooyer waren bij de mitrailleur. Er moest eten gehaald worden. Dit deed SLOOYER altijd maar hij durfde niet meer te gaan. Ik zei toen: "ik zal het wel doen, ik durf nog wel". Ik ging op weg tot aan de batterij waar op dat moment iedereen wegvluchtte op eigen gelegenheid naar Koerheuvel. Ik ben toen meegegaan. Eerst wilde ik Korporaal TERBORGE en SLOOYER nog gaan waarschuwen maar men vertelden mij dat zij reeds waren gewaarschuwd.
  Nadat ik in Koerheuvel kwam ben ik naar Kapitein ZAAL in Doorn gegaan.

's - Gravenhage, 3 Maart 1947

A.J. Voortman.

Opgem.: J.v.d.B.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 456.70 KB)