Verklaring van dienstplichtig soldaat E. van der Hoek

De dienstplichtige van 2-II-19 R.A. van der Hoek, E. verklaarde het volgende.

--------------------

  Ik ben met een van de twee trado's waarmee de kanonnen van de linker-sectie naar de laan bij Zuylestein waren gebracht, op last van 1e Luitenant Westbroek naar de stelling van de 2e Batterij bij de Levendaalscheweg teruggekeerd. Met mij zat alleen de chauffeur in de trado. In de 2e batterij aangekomen vonden wij daar niemand meer. Met z'n tweeën konden wij het kanon niet uit de stelling krijgen. Wij werden onder mitrailleurvuur genomen. Tegelijk waren vijandelijke vliegtuigen bezig de luchtdoelartillerie in de nabijheid te bombardeeren. Wij zijn toen teruggereden naar het viaduct, waar wij de 2e trado ontmoetten, die kwam uit de richting Elst, en op het punt stond naar den Afdeelingscommandopost op den Grebbeberg te rijden. Deze trado had een 5 à 7 minuten achter ons gereden. Dit verklaart waarom wij deze trado bij het viaduct konden ontmoeten, terwijl wij op den terugweg waren en deze tweede trado nog op de heenreis naar den Grebbeberg. De chauffeur van mijn trado zei tegen den chauffeur van de andere trado: "Ga maar terug, er is geen mensch meer." Toen keerden beide trado's terug in de richting Elst. Bij den autoweg aangekomen (tusschen kilometerpaal 104 en 105) vonden wij daar een luitenant van het onderdeel waaraan de trado's behoorden. Deze luitenant heeft toen de trado's meegenomen. Ik ben uit de trado gestapt, en door een motorrijder meegenomen naar Betonmes bij Zuylestein.

  Het bovenstaande is door mij naar waarheid verklaard op 23 Mei 1940 te Vleuten, in tegenwoordigheid van den Majoor de Groot en den 1e Luitenant Westbroek, ten bewijze waarvan ik deze verklaring met mijn naam onderteeken.

Vleuten, 24 Mei 1940.

w.g. E. van der Hoek.

Langstraat No.68.
Bunnik.
----------------

(Dit verslag is tot stand gekomen door medewerking van C. Schoonderbeek.)

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 607.31 KB)