Verklaring van dienstplichtig soldaat G.J. de Vries

Dienstplichtige De Vries, G.J. van 2 A.M.C., verklaart bij zijn verschijning voor de
Commissie Militaire Onderscheidingen, op 10 April 1947:
--------------------

  Ik was ordonnans motorrijder en officieel ingedeeld bij post rood bij 2 A.M.C. van de L.M.A. (Lichtmeetafdeeling) onder commando van Kapitein Sijthoff.
  Commandant van post rood was Vaandrig Kamerbeek of zooiets.
  100 Meter Oost van de Koningstafel op de Grebbe was onze Lichtmeetpost.
  Op 10 Mei 1940 om plm. 12 uur 's morgens bezetten wij de post op de Grebbe. 's Avonds 11 uur kwamen wij onder Duitsch artillerievuur tot 's morgens 11 Mei plm. half 7. De mondingsknal was wel eenigszins te hooren maar de mondingsvlam konden wij niet waarnemen. Dit vuur kwam waarschijnlijk van de grens en ging over de Grebbeberg heen en kwam op Rhenen terecht.
  Tegen de ochtend om plm. 3 uur kwam het vuur dichter bij, meer op de Grebbe, en konden wij de mondingsvlam zien. In dezelfde nacht konden wij waarnemen dat Duitsche voorhoeden met rubberbootjes de rivier afzakten.
  Doordat de telefonische verbinding verbroken was en niet meer kon worden hersteld heb ik hierna de berichten steeds mondeling per motorfiets overgebracht vanaf onze post rood op de Grebbe naar Kapitein Sijthoff in de commandopost in Amerongen. Eerst over de hoofdweg, verder de straatweg over, waar ik mijn motor in een greppel wegstopte langs de weg, waarna ik kruipende verder ging naar de Grebbe. Als ik terugkwam haalde ik mijn motorfiets dan weer op. Bij een van deze tochten toen ik langs Koerheuvel kwam waren daar verschillende menschen aanwezig die erg overstuur waren. Na ze gekalmeerd te hebben ben ik weer doorgegaan naar Amerongen. Hier kwam Sergeant Romijn, Commandant van de watertoren (Koerheuvel), binnen en vertelde dat het daar zeer gevaarlijk was waardoor hij was weggeloopen.
  Hierna zijn Kapitein Froonhoff, Kapitein Sijthoff, ik en nog eenige menschen naar Koerheuvel terug gegaan met een auto. Bij de Koerheuvel gekomen is Kapitein Froonhoff direct met z'n menschen weer terug gegaan. Kapitein Sijthoff met nog eenige menschen zijn daar gebleven. Ik ben met de auto mee terug gegaan naar de Staf in Amerongen. Van hieruit gegaan naar de Koerheuvel om verschillende menschen op mijn motor terug te brengen naar Amerongen. Weer op weg naar de Grebbe werd ik door de luchtdruk van een granaat die dichtbij ontplofte van de motor afgeslingerd. Mijn jas zat vol gaten van de scherven en mijn motor was vernield, waardoor ik deze moest achterlaten. Hierna ben ik te voet verder gegaan naar de Grebbe. Toen ik op de post kwam bleek deze inmiddels verlaten te zijn. Te voet ben ik toen weer terug gegaan naar Amerongen waar inmiddels Kapitein Sijthoff ook aanwezig was. Kapitein Sijthoff vroeg mij daar of ik de meetinstrumenten wilde ophalen van de post op de Grebbe. Ik antwoordde hem: "Ik wil ze wel gaan halen Kapitein, maar kan dit niet alleen". Hierop vroeg hij vrijwilligers, waarna een soldaat uit Rotterdam zich meldde. Ik kreeg een motor van den Kapitein waarna wij de instrumenten uit de post op de Grebbe hebben gehaald, steeds onder artillerie- en mitrailleurvuur. Bij de ingang voorbij de stoplijn bij de Grebbe moesten wij de motor achterlaten en zijn kruipende verder gegaan. Na verdeeling van de instrumenten zijn wij weer teruggekropen waarna wij met de motor weer verder zijn gegaan naar Amerongen.
  Hierna ben ik weer teruggegaan te voet en heb mijn kapotte motor opgehaald, en teruggebracht naar Amerongen.
  De commandant Kamerbeek (?) van post rood die zijn post verlaten had hebben wij niet meer gezien. Wij hadden onder elkaar afgesproken dat als hij terug kwam wij hem een pak slaag zouden geven. Wij hebben hem echter niet meer gezien.
  Toen ik weer terug kwam in Amerongen kregen wij bevel om terug te trekken en zijn teruggetrokken op Vleuten.

  Betreffende Kapitein Sijthoff: Hij was een geweldig man door zijn houding en zijn leiding geven. Hij was flinker dan Kapitein Froonhoff.

  Betreffende Vaandrig Posthuma: was ook flink.

's-Gravenhage, 10 April 1947.

(get.) G.J. de Vries.

Opgem.: J.v.d.B.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 1.35 MB)