Verklaring van dienstplichtig soldaat H.J. Keizer

Verklaring afgelegd door den dpl. soldaat H.J. Keizer van 2-II-8 R.I. in de vergadering van de Commissie Militaire Onderscheidingen van 28 Juli 1947.
------------

  Ik was ingedeeld bij 2-II-8 R.I., onder bevel van Kapitein Wiersinga. Er was bij 8 R.I. nog een militair genaamd Keizer. Deze was korporaal en is gesneuveld.
  Ik was geen rijwielordonnans, doch als soldaat ingedeeld bij de 4e sectie onder bevel van 1e Luitenant De Vries. Ik ben dus niet de door U gezochte rijwielordonnans H.J. Keizers.

's Gravenhage, 28 Juli 1947,

H.J. Keizer.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 272.69 KB)