Verklaring van dienstplichtig soldaat J.A.C. van Kampen

Verklaring afgelegd door den dpl. soldaat J.A.C. VAN KAMPEN van 2-III-29 R.I.
in de vergadering der Commissie Militaire Onderscheidingen d.d. 1 Juli 1947.

  Op 13 Mei 1940 kregen 10 of 12 man, waarvan ongeveer 8 man van onze eigen compagnie (K.J CROUWEL, J. VAN DIEREN, C.H. ONCLING, M. VAN KLEEF en G. REININK) opdracht om de aftocht te dekken van de troepen, die op den Grebbeberg de tegenaanval hadden ondernomen. De mededeeling, dat wij moesten blijven, werd ons verstrekt door sergeant K.A.J. CROSSE.

  De Luitenant HARTKAMP is uit het voorterrein weer bij ons in de stelling gekomen. Dit was mogelijk doordat wij hem met ons vuur dekten. Voor zoover bekend nam hij het commando van CROSSE niet over.

  Wij zijn van 12.00 tot 18.00 gebleven.

  De Kapitein SCHLEPER heb ik in het gevecht niet zien optreden.

  Wij zijn teruggegaan op bevel; van wien weet ik niet meer. Wij lagen toen onder zwaar artillerievuur.

's-Gravenhage, 1 Juli 1947.
J.A.C. van Kampen.

Opgenomen: M.
Typ.: K.

 

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 386.62 KB)