Verklaring van dienstplichtig soldaat J.G. Peters

Verklaring afgelegd door den dienstplichtig soldaat J.G. PETERS
van 1-11 G.B. in de vergadering van de Commissie Militaire
Onderscheidingen op 28 October 1946.
--------------------

    Op 10 Mei 1940 bevond ik mij aan het Maas / Waalkanaal aan de zijde van Nijmegen om een post bij het woonwagenkamp af te lossen. Terwijl ik daar liep werd de brug opgeblazen. Ik bevond mij ongeveer 50 Meter vanaf de brug. Daarop ben ik met een gereed liggende roeiboot over het kanaal geroeid. Aan den overkant gekomen werd van de overzijde door den sergeant TILDERS van de Versperringsploeg geroepen: "Breng ons over". De Torpedisten, die dit moesten doen, waren niet meer aanwezig. Ik ben daarom teruggeroeid en heb de versperringsploeg opgehaald. Dit gebeurde niet onder vijandelijk vuur; wel cirkelden vliegtuigen boven ons. Daarna ben ik van den Ouden Teersdijk langs het kanaal gegaan en heb mij over den spoorweg begeven om bij de kazemat te komen. Even nadat ik daar aankwam verscheen een Duitsche pantserwagen met motorrijders. Tevens kwam uit de richting Nijmegen een goederentrein. Alle wapens begonnen gelijktijdig te vuren. Op dit moment nam ik niet aan het vuur deel; wel is zulks later gebeurd.
    's Avonds zijn we teruggetrokken op Rhenen. De Kapitein BOERS ging voorop Rhenen binnen. In de Stationsstraat werden we onder vuur genomen door vliegtuigen en vanuit de richting van het station. Op een gegeven moment vroeg de Kapitein BOERS vrijwilligers om het station te bezetten. Hiervoor heb ik mij aangemeld en ben met sergeant THIELEN, sergeant JEKEL en nog eenige anderen op weg gegaan. We kwamen terecht bij den spoordijk op eenigen afstand van het station. We hadden toen niet voldoende personeel om de spoorbaan te bezetten. De Kapitein BOERS droeg mij op om den Kapitein HOGELAND te gaan zoeken, teneinde dezen versterking te vragen. Ik ben op weg gegaan, doch kon den Kapitein HOGELAND in Rhenen niet vinden. Tijdens dit zoeken lag ik onder artillerievuur. Ik ben terug gegaan naar het punt van uitgang, doch vond daar niemand meer. Daarom ging ik in de richting van het station en trof daar sergeant THIELEN en sergeant JEKEL. Sergeant THIELEN zij tegen mij: "ik weet een mitrailleur te liggen". Ik adviseerde hem dezen mitrailleur op te halen, hetgeen geschiedde. Hierbij kregen we van 2 kanten vuur, n.l. van Hollandse en van Duitse zijde. Met dezen mitrailleur zijn we het stationsgebouw binnen gegaan en hebben stelling ingenomen in den slaapkamer boven in het gebouw. Ik heb den mitrailleur opgesteld op planken en eenige schilderijen, aangezien de vensterbank te hoog was. Sergeant THIELEN trok het raam open, waarna ik terstond het vuur opende. Eenige minuten later kregen we vuur terug. De mitrailleur haperde een keer, doch ik kon het wapen herstellen. Tenslotte vloog een kogel over de richtmiddelen, waardoor het wapen onklaar geraakte. Het vijandelijk vuur werd bovendien zoo erg, dat we besloten naar beneden te gaan. Sergeant THIELEN was toen niet meer aanwezig. Beneden aangekomen liep ik een zijstraat in en trof daar weer sergeant THIELEN. Deze vertelde mij, dat hij in een huis Hollandse militairen had aangetroffen. We besloten deze op te halen. Aanvankelijk durfden zij niet uit het huis te komen; ze waren 's morgens reeds krijgsgevangen gemaakt en erg zenuwachtig. Uiteindelijk gingen ze toch mee. We zijn daarop in de richting Elst getrokken waarbij we geregeld bevuurd werden. Even voor Elst werd ons toegeroepen dat we halt moesten houden. Een Officier van Speciale diensten liet ons één voor één naar voren komen. Hij maakte aanteekeningen van ons wedervaren. In Elst heb ik den Kapitein BOERS teruggevonden. 's Nachts zijn we loopend teruggetrokken naar Vreeswijk. Daar kreeg onze Compagnie opdracht naar Fort Hondswijk te gaan. We hebben aldaar nog patrouilles geloopen, waarna 's middags in het Fort de capitulatie werd bekend gemaakt.
    Sergeant JEKEL was erg zenuwachtig. Hij is boven met mij in het stationsgebouw geweest, doch heeft geen hulp verleend.

's-Gravenhage, 28 October 1946.

(get.) J.G. Peters.

Opgenomen: M.
typ. GTh.

(Dit verslag is tot stand gekomen door medewerking van W.G.C. van Rumpt.)

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 1.05 MB)