Verklaring van dienstplichtig soldaat J. Groot Wassink

Dpl. GROOT WASSINK, J., verklaart bij zijn verschijning
voor de Commissie Militaire Onderscheidingen, op 3 Februari 1947:
------------------------------------------------------------------------------------

  Ik was mitr.schutter bij M.C.-I-8 R.I.
  Mijn stuks Cdt. was Sergt. HULSHOF. Sectie Cdt. was Sergt. van Meteren.
  Ik zat in kazemat no. 7 op de Grebbe. Er waren al emmers vol hulzen verschoten toen de mitrailleur weigerde. De afvuurstang was gebroken. Ik ben toen vrijwillig onder vuur de gereedschappen gaan halen in de loopgraaf. Mijn kameraden v.d. Bosch en Pennings hadden al eerder eten opgehaald.
  Ik heb mij in de loopgraaf laten vallen waar Sergt. van Meteren was die mij eerst uit een veldflesch liet drinken waar wijn in zat. Ik heb de gereedschappen in mijn jas gestoken en ben naar de kazemat terug gekropen.
  Er vielen granaten in de loopgraaf die gedeeltelijk werd vernield. Ook de opstelling voor de karabijnschutters raakte onklaar en zijn zij 's middags terug gegaan. Wij bleven met vieren in de koepel.
  Er kwam iemand van ons uit de koepel en zei dat er achter ons ook werd gevuurd. Hierna zijn wij uit de kazemat gegaan en probeerden den Holleweg die door het bosch liep te bereiken. Toen wij een eind op de Holleweg waren zijn wij eerst nog naar de koepels 5 en 6 gegaan naar Sergt. van Meteren, hij was er echter niet meer. Hierna wilden wij de stoplijn achter ons bereiken. Aan de andere kant schoten de duitschers. Onderweg hebben wij in het bosch gelegen voor dekking, hierna kwamen wij in een lege loopgraaf. Sergt. HULSHOF zei: "ik moet zien bij de koepel aan de overkant van de Grift te komen." Ik heb hem toen gezegd dat dat niets waard was omdat deze afgesloten lag. Sergt. Hulshof is echter toch gegaan. Even later kwam Sergt.Maj. LIGTHART ook in dezelfde loopgraaf met plm. 10 man.
  Wij zijn verder gelopen langs de voormalige tramlijn naar Rhenen, over het viaduct het bosch weer in gegaan om te probeeren opnieuw in de stoplijn te komen. In het bosch zijn wij v.d. Bosch kwijt geraakt. Wij hebben nog geroepen doch kregen geen antwoord.
  Bij de grote weg kwam er juist een colonne zware mitrailleurs aan, waar Pennings en ik ons bij aansloten.
  Hiermede bereikten wij de hoogte van Ouwehand's Dierenpark waar wij onder vuur kwamen. Er kwam een paniekstemming waarbij de menschen naar achteren renden, ik ben toen meegerend. Ik weet niet waar Pennings is gebleven. Ik kwam terecht in een loopgraaf achter de Zeepfabriek vóór het viaduct. Ik heb een geweer gepakt en in de stelling gekropen, westzijde van de spoorlaan en ben gaan vuren. Ik weet niet precies meer hoe het gegaan is.
  Ik weet wel dat ik maandagavond Lt.v.d.GRIJP heb gezien, ik meen in Remmerden. Verder ben ik onder commando geweest van Lt.v.d.GRIJP.

  Betreffende Sergt.v.Meteren: Hierover kan ik practisch niets zeggen. Ik meen wel dat hij het vuren heeft voorbereid.

's-GRAVENHAGE, 3 Februari 1947,

J. Groot Wassink.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 1.86 MB)