Verklaring van dienstplichtig soldaat J.M. Mulder

Verklaring afgelegd door den dienstplichtig soldaat J.M. MULDER van 1-11 G.B.
in de vergadering van de Commissie Militaire Onderscheidingen van 28 October 1946.
--------------------

    Ik heb deel uitgemaakt van een patrouille onder korporaal Jansen aan het Maas / Waalkanaal. Ik heb een Duitscher, die door een kijker keek, op ongeveer 200 meter afstand neergeschoten. De patrouille bestond uit 4 à 6 man. We waren op weg naar de brug te Hatert, die niet gesprongen was. Onze opdracht was de toestand aldaar te verkennen. Uit een verlaten kazemat langs den weg heb ik een mitrailleur meegenomen en daarmede gevuurd op door slooten komende Duitschers. Uiteindelijk moesten we terugtrekken, omdat de Duitschers ons dreigden in te sluiten.
    In Rhenen heb ik gevochten onder sergeant Baring. Deze vroeg mij of ik met hem mee wilde gaan. Achter het station zaten ongeveer 18 Duitschers, die de spoorbaan onder vuur hielden. We zijn gegaan over den weg, die oploopt van het viaduct naar den grooten verkeersweg Rhenen / Wageningen en kwamen in het oostelijk terrein bij de fabriek "De Groote Stoomhamer". We werden bij deze actie onder vuur genomen. Bij de fabriek hebben we de Duitschers onschadelijk gemaakt en zijn daarna achter de huizen langs terug gegaan. Bij het laatste huis kwamen we weer aan den voorkant, waar ik achter een hek liggende Duitschers met handgranaten heb bestookt. Toen kwamen van alle kanten de Duitschers opzetten, ook achter ons, en werden Baring en ik gewond. We zijn daarom teruggegaan.

's-Gravenhage, 28 October 1946.
J.M. Mulder.

Opgenomen M.
Typ. P.A.B.

(Dit verslag is tot stand gekomen door medewerking van W.G.C. van Rumpt.)

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 545.28 KB)