Verklaring van dienstplichtig soldaat J. van Dieren

Verklaring afgelegd door den dpl. soldaat J. VAN DIEREN van 2-III-29 R.I. in de
vergadering van de Commissie Militaire Onderscheidingen van 10 Juli 1947.
--------------------------------

  Mijn Commandant was de Kapitein SCHLEPER.
  Ik behoorde tot de sectie van sergeant KROSSE en was mitrailleurschutter. Samen met soldaat CROUWEL heb ik de mitrailleur bediend.
  Op 13 Mei zijn we voor de tegenaanval op de Grebbeberg met de sectie van sergeant Krosse opgerukt tot aan een viersprong van Grintwegen. Daar kwamen we onder vijandelijk vuur, waarna we teruggetrokken zijn op een stelling die we al gepasseerd waren. 50 meter voor deze stelling lag prikkeldraad. Daar hebben we op de vijand gevuurd. Van Kampen, van den Broek en Onclin waren ook in deze stelling. Zij waren echter niet bij mijn mitrailleur ingedeeld; zij waren karabijnschutter. In de stelling hebben we een geheelen dag gezeten. Toen we hoorden, dat de compagnie was teruggetrokken, zijn wij met 12 man nog gebleven om het teruggaan van de compagnie mogelijk te maken. Daarna zijn ook wij teruggegaan.
  Sergeant KROSSE was een flink militair, die goede bevelen gaf. Hij gaf ons doelen aan, waarop wij moesten vuren.
  De Luitenant HARTKAMP zijn wij, toen we van de viersprong teruggingen, kwijt geraakt. In de stelling gekomen zagen we hem echter weer terugkomen. Hij was een beenkap kwijt. Soldaat CROUWEL en ik hebben hem met vuur van onze mitrailleur gedekt. Links en rechts van hem gaven we vuur af op de Duitsers. Toen hij in de stelling terug was bedankte hij ons omdat wij hem met vuur gedekt hadden. Na zijn terugkomst nam hij het commando van Krosse over. Hij is een tijd gebleven, doch eerder weggegaan dan wij. Toen wij met ons twaalven teruggingen was hij er niet meer. Ook de luitenant gaf ons vuurbevelen. Nadat hij was weggegaan nam Krosse het bevel weer over.
  Wij zijn met ons twaalven bij elkaar gebleven in twee opstellingen die naast elkaar lagen. In de eene opstelling zat ik met een lichte mitrailleur, in de andere soldaat H. WIEGMAN, eveneens met een lichte mitrailleur.

's-Gravenhage, 10 JULI 1947.

J. van Dieren.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 638.38 KB)