Verklaring van dienstplichtig soldaat K. van Woerkom

Verklaring afgelegd door den dienstplichtig soldaat K. van Woerkom van M.C.-I-8 R.I. in
de vergadering van de Commissie Militaire Onderscheidinge op 23 Januari 1947.
------------------

  Ik was ingedeeld bij het stuk van sergeant Hazewinkel. Ik was dienstdoend korporaal, totdat ik door korporaal Hottinga werd afgelost. Deze kwam vanuit de richting Wageningen. Hij vertelde dat zijn sectie zich had overgegeven, doch dat hij dit niet had gewild.
  In den kazemat is Zaterdag en Zondag veel gevuurd. Sergeant Hazewinkel was rustig, flink en moedig. Er was bij hem geen spoor van angst te ontdekken. Hij gunde zich geen rust. Ik heb aan luitenant Londo één bericht over gebracht, dat wij vuur hadden afgegeven op een boerderij vóór ons.
  Zondagmiddag kwam er een sergeant langs de stelling, die mededeelde dat wij moesten terugtrekken. De sergeant was in opleiding voor officier; hij had roode driehoekjes op zijn kraag. Wij zijn terug gegaan tot in het gebouw "Heimerstein". De weg naar Heimerstein konden wij ten gevolge van het daarop liggende vuur echter niet over. Daarom zijn wij op bevel van sergeant Hazewinkel weer terug gegaan naar onze oorspronkelijke koepel, om weer te vuren op de Duitschers in het voorterrein. Tenslotte na één à anderhalf uur (wij hadden inmiddels nog 30 banden verschoten) raakte onze mitrailleur defect, de loop was totaal gloeiend en wij hadden bovendien geen water meer. Wij zijn daarom teruggetrokken en hebben den Heimersteinschelaan onder vuur overgestoken. Wij kwamen terecht in stellingen tegen den berg, welke leeg waren. Van daar zijn wij gegaan naar de stelling van luitenant Londo. Deze was verwonderd dat wij waren teruggetrokken. Hij zeide dat wij weer terug moesten. Dit is echter niet gebeurd; waarom weet ik niet.


's Gravenhage, 23 Januari 1947.

(get.) K. van Woerkom.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 1.34 MB)