Verklaring van dienstplichtig soldaat-ordonnans A.H. Auping

Verklaring afgelegd door de dpl. soldaat-ordonnans A.H. AUPING van de 4e Compagnie
Luchtdoelmitrailleurs, van beroep monteur P.T.T., wonende te Deventer, in de
400e vergadering der Commissie Militaire Onderscheidingen d.d. 11 september 1950.
--------------------

  Ik was ordonnans bij de Staf van de Compagniescommandant Luitenant VAN WAARDT. Aanvankelijk hadden wij Kapitein PLUGGER als Compagniescommandant doch deze is voor de oorlog vertrokken en vervangen door Luitenant VAN WAARDT.
  Vanuit Zeist heb ik gedurende de mobilisatie steeds berichten moeten brengen naar de Grebbeberg, waar twee pelotons van ons waren opgesteld. In de nacht van 9 op 10 Mei ben ik daar geweest met het bericht, dat de toestand kritiek was. Een van de pelotons was opgesteld bij de oude watertoren en het kerkhof op de Koerheuvel; het andere peloton aan de rand van de berg bij de sluis.
  In de loop van 10 Mei heb ik een bericht moeten overbrengen naar het peloton bij het kerkhof. Toen ik daar kwam, waren er Messerschmidt's, die lichte bommen wierpen. Ik heb hiervoor moeten dekken. Er waren toen reeds grote bomtrechters aanwezig. Dit is de enige maal van de oorlogsdagen geweest, dat ik op de Grebbeberg moest zijn.
  De berichten bracht ik alleen over. Ik zag de inhoud nooit, daar de berichtformulieren waren dichtgeplakt. Ik weet niet hoeveel malen VAN 't KLOOSTER op de Grebbeberg is geweest.
  Gedurende de oorlogsdagen ben ik ook eenmaal in Achterberg geweest, waar ook een peloton van ons stond. Toen ik daar was, werden wij door vliegtuigen uit de lucht met mitrailleurs beschoten. Ik heb voor dit vuur moeten dekken, doch ik ben niet gewond.
  De namen van de pelotonscommandanten bij Rhenen ken ik niet.
  Ik ben niet met berichten naar de andere pelotons te Zeist geweest. Ik weet niet wie daarheen is gegaan, vermoedelijk echter een ordonnans per fiets.

's - Gravenhage, 11 September 1950.

A.H. Auping.

Opgenomen: St.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 633.43 KB)