Verklaring van kapitein I.E. Leezer

HOOFDKWARTIER VAN DE GENERALE STAF
COMMISSIE VAN ONDERZOEK
--------------------
 

P R O C E S - V E R B A A L

    Op heden de 30e Januari 1948 verscheen voor onze Commissie I.E. Leezer, geboren 23 Mei 1896, wonende van Heemstralaan 69 te Arnhem, in 1940 Kapitein bij Staf IIe Legerkorps, die ons het volgende verklaarde:

    "Mijn beoordeling van Commandant IVe Divisie is gegrond op het feit, dat ik Commandant IVe Divisie op 13 Mei 1940 aantrof te Amerongen op een ogenblik, dat de Divisie in volle aftocht was en naar mijn mening de Divisiecommandant aanwezig diende te zijn op een verder Oostelijk gelegen punt, waar de officieren van zijn Staf druk bezig waren enige orde in de chaos te brengen. Onder dergelijke omstandigheden behoort m.i. de Divisiecommandant zich niet bezig te houden met de treinen, maar zich te bevinden op het meest belangrijke punt tussen de terugvloeiende troepen.
    De Kolonel gaf mij geen motivering van de reden van zijn verblijf aldaar, waarbij ik aanteken, dat ik hem wel in kennis heb gesteld van de aan mij verstrekte opdracht. Mij was tevens bekend, dat de Kolonel de vorige dag persoonlijk naar Werkhoven op weg geweest is en van iemand een mededeling was gekomen, dat de Kolonel gezien was lunchende in Doorn.
    Op dat ogenblik heeft de combinatie van deze twee feiten mij geleid tot het oordeel.
    Nu ik, na ampele bespreking met Uw Commissie, kennis heb kunnen nemen van alle mogelijke feiten en invloeden, die toenmaals golden, en die mij uiteraard niet bekend konden zijn, acht ik het mijn plicht om al datgene in het werk te stellen, om een thans minder gemotiveerde blaam, welke op de persoon van de Kolonel Van Loon is geworpen, weg te nemen. Ik zal het ten zeerste op prijs stellen indien hieraan zo - maar enigszins mogelijk - kan worden voldaan."

Voorgelezen, volhard en getekend,

(get.) I.E. Leezer,
Luitenant-Kolonel der Infanterie,
Commandant 10-8 R.I., Harderwijk.

De Commissie van Onderzoek,

(get.) V.E. Nierstrasz,
Generaal Majoor tit. b.d.

(get.) F.A.J. de Klerck,
Luitenant Kolonel der Artillerie b.d.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 1.80 MB)