Verklaring van reserve-kapitein C.W.A. Wezepoel

Verklaring afgelegd door den Reserve Kapitein C.W.A. Wezepoel,
Commandant M.C.-II-19 R.I. in de vergadering van de Commissie
Militaire Onderscheidingen van 20 Februari 1947.
--------------------

    Op 13 Mei heeft de Majoor van Apeldoorn tegen mij gezegd: "Wij gaan terug". Ik veronderstelde, dat de Majoor hiervoor een bevel gekregen had. Er kwamen telkens ordonnansen met berichten binnen, maar ik heb niet gehoord, dat een ordonnans dit tegen den Majoor zei.

    Ik ben in hoofdzaak bij de commandopost van den Majoor gebleven. Het notarishuis, waar eerst de commandopost was, kwam zoodanig onder artillerievuur dat we daar niet blijven konden. De commandopost is hierop verplaatst naar het Oude mannen- en vrouwenhuis. Hier heb ik den Majoor gevraagd om naar voren, naar mijn compagnie te mogen gaan, nadat den Majoor gezegd had: "Wij gaan terug". Ik had den indruk dat de Luitenant van Capelle het ook heel beroerd vond om terug te trekken en daarom spontaan zei, dat hij met mij mee wilde gaan. Verder heeft Luitenant van Capelle bij de commandopost en ook onderweg niets gezegd. Ter plaatse heb ik de menschen moed in gesproken en het was voor hun moreel goed dat de Luitenant Van Capelle, zijnde ook een officier, aanwezig was. Bij de 2e sectie was slechts een cadet-vaandrig (Reeser) voor wien ik, gezien zijn jeugdige leeftijd, overigens alle lof heb.

    De stellingen van de eerste sectie lagen aan den Nieuwen Weg naar kilometerpaal 25.

    De 2e sectie lag Zuid-Oost van het kerkhof in den Hollen weg. Deze sectie moest een boschperceel aan den overkant van den spoorweg onder vuur nemen. Ik bleef op een afstand van ongeveer 100 meter van de spoorlijn. De menschen van de sectie waren erg zenuwachtig, vooral ook door het luchtbombardement, dat plaats had toen ik er juist was. Luitenant van Capelle is nog verder doorgegaan en ik ben daar gebleven. Er kwamen steeds meer vluchtelingen terug en aangezien het tactisch verder geen nut had daar te blijven heb ik middels ordonnansen de opdracht tot terugtrekken doorgegeven aan de 3e en 4e sectie ('s middags 13 Mei). Daarna ben ik teruggegaan naar de commandopost alwaar ik den Majoor dacht te treffen, doch vond de commandopost geheel verlaten. Van de commandopost ben ik doorgegaan naar den grooten weg, heb daar de compagnie verzameld en zijn we den grooten weg afgemarcheerd richting Elst, alwaar ik opnieuw opdracht kreeg om in stelling te komen (van de Luitenant Puffius).

    De houding van de Luitenant van Capelle was rustig. Van de Majoor van Apeldoorn hadden we niet veel verwachting en hierom is zijn rustige houding tijdens de oorlogsdagen ons 100% meegevallen.

's Gravenhage, 20 Februari 1947.

(get.) C.W.A. Wezepoel.

Opgen. MFV.
Typ. M.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 711.00 KB)