Verklaring van reserve-wachtmeester D. de Jong

Verklaring afgelegd door den Reserve wachtmeester D. de Jong van 3-I-8 R.A. in
de vergadering van de Commissie Militaire Onderscheidingen van 3 Maart 1947.

--------------------

  Luitenant Statius Muller is op 10 Mei aan ons toegevoegd. We zaten toen reeds in de stelling. Den eersten dag was de commandopost en de waarnemingspost gecombineerd in het huis, dat later alleen waarnemingspost bleef. De commandopost lag toen ongeveer 300 meter achter de batterij. Op een gegeven moment kregen we vuur van artillerie. Het huis werd echter niet beschadigd, behoudens misschien enkele ruiten. Wel vielen er projectielen aan weerskanten van het huis, in het dennenbosch voor de batterij, en er achter. Ook de huizen en de straat achter de waarnemingspost werden meermalen onder artillerievuur gelegd, herhaaldelijk hebben wij gemeend de waarnemingspost tijdelijk te moeten verlaten om dekking te zoeken in de boschrand vóór de batterij. De Luitenant Statius Muller sprong van het platte dak om zich te dekken en beschadigde daarbij een ruit. Dit geschiedde toen het bombardement op het lu.a. plaats vond (10 mei).
  Vanuit de waarnemingspost konden we de torens van Wageningen zien.

Klik hier voor een uitvergroting
Schets van het stellingterrein van 3-I-8 R.A. (1940)
  Op 13 Mei zagen we met de kijker Duitschers aan de overzijde van de grift. Het waren troepen met geschut, hetwelk in stelling werd gebracht. Verder zagen we tirailleurs optrekken met mitrailleurs tegen onze stellingen langs de Grift.
  Later zagen we Duitschers tirailleeren uit de meest Westelijke boschrand Noord van den Leeuwendaalscheweg. De afstand tot de batterij bedroeg ongeveer 750 meter. We hebben dit gemeld aan den Batterijcommandant en gevraagd om het vuur te mogen openen. Binnen 5 tot 15 minuten daarna is het vuur geopend. Het vuur viel eerst te ver en veel naar links. We hebben het verlegd dichterbij en meer naar rechts en dit nog eenmaal herhaald. Toen was de rechter kant van het schootsveld bereikt. De uitwerking van het vuur was goed. Het 3e stuk was onklaar, er vielen dus negen projectielen die allen goed lagen. Het commando voor deze laatste negen schoten werd door den Luitenant Statius Muller gegeven. Hij commandeerde: "spreiden, 3 schoten sprong 50 meter vooruit".
  De uitwerking van het vuur hebben we niet lang kunnen waarnemen omdat we vrij spoedig daarna terugtrokken. Vijf tot vijftien minuten na het afgeven van het vuur en het terugtrekken hebben we geen Duitschers meer waargenomen.
  We hebben infanterie in het voorterrein zien terugtrekken.
  We hoorden telkens geweerkogels inslaan in het bosch en in de huizen. Op den terugweg zijn we door eigen troepen beschoten.
  De Luitenant Statius Muller was rustig en heel flink, hij maakte een uitstekenden indruk.
  Soldaat Oltmants was telefonist en zat met Spronk op de waarnemingspost. Eenmaal in het vuur waren zij zeer ijverig. Zij hebben steeds de lijnen hersteld, ook onder vijandelijk vuur.

's - Gravenhage, 3 Maart 1947.

D. de Jong.

Opgen. M.
Typ. PB.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 899.33 KB)