Verslag krijgsverrichtingen 2-I-16 R.A. 12 t/m 13 mei 1940

Commandant 2-I-16 R.A.
1e Luitenant.
J. Maris.
Commandopost.

10 Juni 1940.

Onderwerp: Verslag krijgsverrichtingen 2-I-16 R.A.
12 Mei t/m 13 Mei 1940, 17.30 uur.

In overleg met den Kapitein Monsma W.D. is dit verslag door mij, 1e Luitenant Maris J., opgesteld.
Van 1 Maart t/m 23 Mei 1940 was Kapitein Monsma W.D. Commandant 2-I-16 R.A.
Gedurende de oorlogsdagen was mijn functie Batterij-Officier 2-I-16 R.A.

12 Mei 1940.
Te 2.00 uur gealarmeerd te Rijswijk (Gelderland).
Order: over Pontonbrug Eck en Wiel naar Amerongen marcheeren en daar op orders wachten.
3.15 uur uit het park bij Rijswijk vertrokken.
10.00 uur Amerongen verlaten.
Opdracht: in Afdeelingsverband naar Elst marcheeren en daar op nadere orders wachten.
Te 12.00 uur te Elst order ontvangen, in stelling te komen.
Plaats stellingterrein: reservestelling van een batterij van I-8 R.A., westelijk op pl.m. 500 Meter van de Koerheuvel verwijderd.
13.00 uur in stelling gekomen. De bijzonderheden der stelling werden ons door Kornet Thijsen van I-8 R.A. uitgelegd.
De Kornet Thijsen bleek slecht op de hoogte te zijn van deze stelling.
14.30 uur klaar aan Afdelingscommandant gemeld.
22.00 uur opdracht ontvangen, de batterij gereed te stellen op een Afdeelingsvuur in de hoofdweerstandsstrook. Afstand 2.200 Meter.
Gedurende de middag en avond van 12 Mei was de batterij herhaaldelijk onder vuur van tijdbrisantgranaten geweest. De springpunten van deze projectielen lagen zeer onregelmatig.

13 Mei 1940.
2.00 uur vuuropdracht ontvangen en tevens een weerbericht.
Het was een uitwerkingsvuur, waarvoor de gegevens met behulp van de kaart en het weerbericht werden verkregen.
Te 4.00 uur klaar gemeld.
4.30 - 4.57 uur gevuurd.
Te 5.30 uur nog 2 vuurstooten afgegeven.
Te 9.30 uur moesten wij ons wederom gereedstellen op een uitwerkingsvuur in de hoofdweerstandsstrook.
Ook gedurende deze ochtend lagen wij herhaaldelijk onder vuur van tijdbrisantgranaten.
In de onmiddellijke nabijheid van de batterij waren voortdurend geweer- en mitrailleurschoten te hooren, zonder dat wij vast konden stellen, welke onderdeelen de vijand of misschien elkaar onder vuur namen.
Te 12.00 uur begon Infanterie door en langs onze stelling terug te trekken. Ruim 50% der soldaten was niet meer in het bezit van een vuurwapen en de meesten hadden hun gasmasker weggeworpen.
Enkele onderofficieren der infanterie vertelden mij, dat de vijand hen op 100 Meter afstand op de hielen zat (opmerking in de kantlijn: Kapitein W.D. Monsma meldt in zijn rapport een afstand van 1.000 meter).
Dit Afdeelingscommandant en Batterijcommandant gemeld en de batterij gereedgesteld voor nabijverdediging.
Commandant I-16 R.A. en Batterijcommandant 2-I-16 R.A. hadden een gemeenschappelijke commandopost op pl.m. 400 Meter van de batterij.
Na deze mededeeling begaf Commandant 2-I-16 R.A. zich onmiddellijk naar de stukken en bleef daar, tot de batterij order ontving terug te trekken.
Te 13.00 uur ontving de Commandant 2-I-16 R.A. de order: niet terugtrekken, maar schieten.
De infanteristen, die nog bewapend waren, werden zooveel mogelijk links en rechts van de batterij in de boschranden geposteerd.
Ten slotte bood de infanterie niet meer het beeld van een regelmatig terugtrekkende troep, maar het was niet anders meer dan een ordelooze vlucht te noemen.
Te pl.m. 12.30 uur hadden wij van Staf I-16 R.A. de mededeeling ontvangen, dat parachutisten in de nabijheid der batterij waren geland.
Te 14.00 uur ontvingen wij het bevel terug te trekken en tegelijk kwamen de voorwagens voor.
Daarna opgelegd en onder achterlating van de overgebleven munitie over Elst in de richting van Amerongen gemarcheerd.
500 Meter ten Oosten van Amerongen kwam de batterij op last van Commandant I-16 R.A. in stelling.
Te 17.30 uur kwam het bevel: opleggen en over de Lekdijk naar Wijk bij Duurstede marcheeren.

De Commandant 2-I-16 R.A.
De 1e Luitenant.
(w.g.) J. Maris.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 1
(PDF, 2.57 MB)
Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 2
(PDF, 182.68 KB)