Verslag van reserve-eerste luitenant F.J.J.M. van den Heuvel


A f s c h r i f t.

1-II-8 R.I.
2e Sectie.

Klik hier voor een uitvergroting
Situatieschets van reserve 1e luitenant V.d. Heuvel, Commandant 2e sectie 1-II-8 R.I.
  Vrijdag 10 Mei om 4 uur v.m. naar de stelling; graad van strijdvaardigheid 4. Groot aantal Duitsche vliegtuigen boven Rhenen, vlogen van Oost naar West. Twee Duitsche toestellen vliegen laag over de stellingen.
  Nacht van 10 op 11 Mei; Sectie overnacht in boerderij Ariessen. Piketten in de stellingen bij de mitrailleurs.
  11 Mei in de stelling. Doorgangen in prikkeldraadversperring dicht gemaakt.
  Nacht van 11 op 12 Mei; zeer hevig artillerievuur, niet op de stelling.
  12 Mei; Artillerievuur op de stelling. Vijandelijk verkenningsvliegtuig vliegt geregeld over de stellingen. Plm. 16 uur verschijnen op den Grebbedijk overal witte vlaggen ten teeken van overgave.
  Nacht van 12 op 13 Mei; alles in stelling. Dubbelposten bij de ingangen der stelling en bij de prikkeldraadversperring. Geregeld artillerievuur. Bij opgaan der zon 2 ordonnansen gezonden naar commandopost Compagniecommandant om verband op te nemen. Deze ordonnansen 2 uur uitgebleven; hadden onderweg geregeld moeten dekken wegens mitrailleurvuur. Luitenant Emous had het commando over de compagnie overgenomen wegens sneuvelen van den Majoor Jacometti en overname van het Bataljonscommando door Kapitein van den Berg. 's-Morgens geconstateerd, dat de 2e compagnie geheel is teruggetrokken; hiervan geen bericht gekregen. In de loop van den morgen verbleef ik geregeld in het rechter achter steunpunt en zag van daaruit, dat de 1e sectie van onze compagnie zich overgaf aan den vijand. Vijand trok daarna in onze richting (schuin achter op de stelling). Heb, buiten de stelling staande, het vuur geopend op vijand, kreeg onmiddellijk mitrailleurvuur terug. Manschappen konden geen vuur uitbrengen wegens hoogte van de rugweer der stelling. Daar de eenige uitweg van de stelling onder vijandelijk mitrailleurvuur lag, heb ik doorgang laten graven aan andere zijde der loopgraaf en zijn van daaruit met voorste bezetting der stelling, die in hetzelfde geval verkeerde als wij, teruggetrokken op linker achterste stelling, teneinde van daaruit vuur uit te kunnen brengen. Ook daar echter ontvingen wij mitrailleurvuur van achteren, zoodat ook deze stelling onbruikbaar bleek. In front geen enkele vijand gezien. Met de sectie getrokken langs het vak van 2-II-8 R.I. naar vak van 19 R.I.; ook dit was geheel verlaten; mitrailleuropstellingen daar hadden veel geleden van artillerievuur. Ter hoogte van Achterberg trof ik daar onderdeelen van 29 R.I. Vernam daar dat tegenaanval zou worden uitgevoerd met 3 bataljons tegen Grebbeberg. Heb me met de sectie gemeld bij majoor, Bataljonscommandant 29 R.I.
  Met dit bataljon deelgenomen aan tegenaanval. Werden beschoten vanuit richting Kruiponder en Laarsche berg, zoodat aanval geheel in de war raakte en de deelnemers in wilde vlucht teruggetrokken langs Cuneraweg. Aan de Cuneraweg, ter hoogte van Blokpost 28 aan de spoorlijn Rhenen-Amersfoort, een open stelling ingenomen teneinde vijand tegen te houden. Tot ongeveer 1 uur na zonsondergang daar stand gehouden, daarna wegens oververmoeidheid van den troep in leegstaande huizen overnacht tot plm. 3 uur 's morgens.
  14 Mei direct na verlaten der huizen van korte afstand met mitrailleur beschoten. Teruggetrokken door bosschen in de richting der Waterlinie tot bij Amerongen, Bij het kruisen van een harde weg plotseling overvallen door 2 pantserwagens. Daar wij geen pag. ter beschikking hadden, overgegeven (plm. 300 man).
  Van Leersum naar Arnhem overgebracht; daar overnacht en de volgende morgen te voet naar Zevenaar en vandaar per trein naar Meppen.

Reserve 1e Luitenant v.d. Heuvel.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 1
(PDF, 1.98 MB)
Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 2
(PDF, 11.27 MB)