Verslag van reserve-eerste luitenant R.A. Soeters

afschrift.

8e Batterij 6 veld - 8 R.I.
Verslag van de gebeurtenissen op 10 en 11 Mei 1940.

  Graad van strijdvaardigheid 3 werd op de 10de Mei bereikt. Te 2.00 uur vertrok de Batterij 6 veld naar de voorposten. Te 4.30 uur was de stelling volledig bezet.
  De eerste dag zijn weinig bijzonderheden te melden. Er werd nog hard gewerkt aan het verbeteren der stelling, vooral het stuk 6 veld aan het Nieuwe kanaal was nog verre van voltooid.

  Tweede oorlogsdag 11 Mei 1940.

  Linker stuk 6 veld: gelegen aan het Nieuwe kanaal tegenover Slagsteeg.
  Stukscommandant: Korporaal Boon.
  De vijand naderde 's ochtends te 4.30 uur via het Nieuwe kanaal en nestelde zich in de boomen aan de kant van de weg, ook vielen zij de opstellingen langs de Slagsteeg volgens het zeggen van Korporaal Boon in de flank aan.
  De bediening der mitrailleurnesten voor het stuk 6 veld trokken terug zoodat de bediening van het stuk 6 veld alleen overbleef.
  Door de bediening van het stuk 6 veld werd de vijand waargenomen in een kippenhok van de voorgelegen boerderij, hun schietsleuf was evenwel zoodanig dat door de 6 veld geen vuur op het kippenhok gebracht kon worden. Op den voorgelegen weg werd geen vijand waargenomen. Toen de bediening der mitrailleurnesten terugtrok verliet de Korporaal Boon na het stuk onklaar te hebben gemaakt ook zijn stelling aangezien hij toen geen steun meer had van de mitrailleurnesten.
  Naar schatting verliet de bediening het stuk 6 veld te 8.00 uur 's-ochtends op den 11den Mei 1940.

  3e stuk 6 veld: gelegen aan den Haarweg.
  Stukscommandant: Korporaal V. Gemert.
  Volgens waarneming vanuit de Nude ter hoogte van kilometerpaal 2.2 werden de mitrailleurnesten gelegen voor het stuk 6 veld aan den Haarweg om een uur of tien door de vijandelijke artillerie beschoten.
  Dit vuur duurde ongeveer een half uur, daarna kwam de witte vlag op het mitrailleurnest gelegen rechts voor het stuk 6 veld aan den Haarweg. Verder is er van de bediening van dit stuk 6 veld niets bekend, aangezien er niemand is teruggekomen.

  2e stuk 6 veld: gelegen aan de Nude ter hoogte van kilometerpaal 2.2.
  Stukscommandant: Korporaal Verweij.
  Op den ochtend van de 11e Mei werd op de hoofdweg Grebbe-Wageningen geen vijand waargenomen, behalve enkele vijandelijke bedrijvigheid op de samenkomst Grebbedijk - Hoofdweg Grebbe-Wageningen. Nadat de witte vlag waarover hierboven geschreven is boven op het mitrailleurnest verschenen was begon de vijand van achter het veroverde mitrailleurnest op ons mitrailleurnest gelegen aan de straatweg ter hoogte van kilometerpaal 2.2 en op een lijn met het stuk 6 veld gelegen te vuren.
  Dit vuur kon niet door het naast ons gelegen mitrailleurnest beantwoord worden, aangezien de schietsleuven hierop niet berekend waren.
  De infanterie besloot terug te trekken, na het stuk onklaar gemaakt te hebben volgde de bediening der 6 veld. Zij trokken terug tot kilometerpaal 1.2 waar zij zich aan den kant van den weg nestelden om met de karabijn de vijand af te wachten.
  Twee der manschappen van het stuk 6 veld kregen opdracht, overtollige 6 veldmunitie naar de Grebbe terug te brengen.

  Rechter stuk 6 veld: gelegen aan de Grebbedijk, 50 meter achter snijpunt wegen Wageningsche Afweg-Grebbedijk.
  Stukscommandant: Korporaal Borghuis.
  Op den 11de Mei te 8.00 uur 's morgens, zonder dat wij nog een vijand waargenomen hadden kwam er plotseling een projectiel boven in het schietgat, onmiddellijk gevolgd door een tweede, hetgeen recht door het schietgat kwam en vast bleef zitten in de rugwering van de stelling. De Sectie-Commandant wachtmeester Houben is toen onmiddellijk op de stelling gaan staan en heeft toen de vijand waargenomen ter hoogte van de huizen van de oprit van de Grebbedijk in de boomen.
  Onmiddellijk hebben wij toen vuur uitgebracht op 750 meter, waarna wij een lange tijd niets meer gehoord hebben.
  Na verloop van een uur ontplofte weer een projectiel op ons schietgat.
  Intusschen was de mitrailleur aan de Cementfabriek te plm. 8.30 uur onklaar geraakt en zagen we deze terugtrekken.
  Daar we niets konden waarnemen, hebben we vuur uitgebracht op 450-750 meter langs de dijk, totdat door een nieuw vijandelijk projectiel het sluitstuk onklaar raakte en de richtstiften eraf vlogen.
  Er is toen een ordonnans naar de commandopost gegaan om een nieuw stuk 6 veld of Pag. aan te vragen, dit stuk zou dan bij de steenfabriek worden opgesteld.
  Dit stuk is evenwel niet meer ontvangen. De bediening trok nadat ook de lichte mitrailleurs bij Rijnzicht onklaar waren geraakt terug naar de steenfabriek.
  Daarna werd teruggetrokken met het personeel van de verbindingsdienstpost naar de Grebbe.
  Het overgebleven deel der Batterij heeft zich daarna gemeld bij Commandant 8 R.I. Van Commandant 8 R.I. ontvingen wij order terug te gaan naar Plantage Willem III te Elst om daar wederom wapenen en munitie in ontvangst te nemen.

Wageningen, 31 Mei 1940.

De Reserve 1e Luitenant,
(get.) R.A. Soeters.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 1.32 MB)