Verslag van reserve-kapitein A. Bax

3 - II - 19 R.I.
Commandant Reserve Kapitein
A. B A X
--------

Almelo, 18 Juni 1940.

  Naar aanleiding van het schrijven van den Territoriaal Bevelhebber in Overijssel enz. d.d. 8 Juni 1940 Sectie I no. 13g betreffende gevechtsberichten tijdvak 10 t/m 15 Mei, heb ik de eer U het navolgende te berichten:
  Vrijdag 10 Mei. Oorlogstoestand ingetreden, de Compagnie als reserve gelegerd in Rhenen. Geen berichten.
  Zaterdag 11 Mei. Als Vrijdag. Ongeveer 23 uur kwam er bericht, dat de Compagnie verzameld moest worden en werd op het gemeentehuis te Rhenen de opdracht gegeven om de voorposten van III - 8 R.I. weder te bezetten. Deze opdracht is niet ten einde gebracht, aangezien er een order van den Bataljonscommandant gekomen was, dat in verband met het heldere weer, de opdracht niet uit te voeren was geweest.
  Zondag 12 Mei. Gelegerd te Rhenen, in den namiddag mondelinge order om de stelling te bezetten van de 1e Compagnie van het Bataljon. In den avond versterking gekregen van 2 Compagniën van, naar ik meen het 46e Regiment Infanterie. Verder geen bijzonderheden, wel ontzettend veel vuur, vooral artillerievuur.
  Maandag 13 Mei. In de loopgraven van de 1e Compagnie veel mitrailleur-, geweer- en artillerievuur. Geen telephonische verbinding met het Bataljon, alleen door ordonnansen. In den namiddag toen vele onderdeelen al teruggetrokken waren, bezoek van 21 bombardementsvliegtuigen, die bommen gooiden en met hunnen mitrailleurs schoten. Toen was het niet meer te houden, alle onderdeelen vluchtten weg en heb besloten ook met de Compagnie terug te gaan.
  De compagnie heb ik toen verzameld op de straatweg Elst - Rhenen, en in de volmaaktste orde afgemarcheerd naar Elst. Op het verzamelpunt ontmoette ik de Luitenant-Adjudant en de Commandant van de mitrailleurcompagnie en gezamenlijk zijn wij toen naar Elst gegaan om verdere bevelen af te wachten. Aldaar troffen wij de Commandant van het Bataljon, de Reserve Majoor J.B. van Apeldoorn.
  In Elst kregen we het bevel terug te gaan tot Amerongen, aldaar te gaan eten en later in den avond te vertrekken naar Cothen bij Wijk bij Duurstede. Aldaar aangekomen, de Compagnie werd gelegerd in een school. Toen alles ter ruste was kwam het bevel, onmiddellijk door naar het fort Honswijk. De Compagnie weder verzameld en per fiets naar het fort Honswijk. Aldaar aangekomen Dinsdagmorgen 14 Mei om 5 uur. De Compagnie aldaar ondergebracht. Toen zijn alle berichten, mededeelingen, brieven enz. door mij verbrand, zodat geen overlegging van deze bescheiden kan volgen. Op Dinsdag 14 Mei 1940 op bevel Regimentscommandant Luitenant-Kolonel S.H. Smits de wapenen neergelegd. Op transport gesteld naar Arnhem via Wijk bij Duurstede - Amerongen - Wageningen. Aldaar ondergebracht in de Menno van Coehoornkazerne. Tegen 19 uur op transport gesteld naar Duitschland en op 15 Mei 1940 aangekomen in het kamp Alexisdorf, vandaar op 18 Mei j.l. naar Bathorn, Vrijdag 24 Mei naar Weinsberg; op 8 Juni j.l. terug naar Nederland; 9 Juni j.l. aangekomen te Enschede en op 10 Juni 1940 met groot verlof gezonden.

De Reserve Kapitein,

(get.) A. BAX.

Aan:
Commandant II-19 R.I.

Gezien (27-6-1940):
De Commandant II-19 R.I.
De reserve Majoor,
(get.) J. van Apeldoorn.
 

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 896.42 KB)