Verslag van sergeant-capitulant A.H. Reijmes

Afschrift

8e Regiment Infanterie.

Verslag van de Groepscommandant rechter groep van de rechter voorsectie aan
de Grebbedijk (snijpunt Wageningsche afweg en Grebbedijk)

  Mijn groep bestond eerst uit 1 sergeant, 1 korporaal en 11 manschappen, van vier manschappen kan ik aannemen dat zij gesneuveld zijn, hierbij was de schutter en de helper. Op een gegeven moment kwam er een geweldige flankaanval op de linkerflank, doordat de 3e compagnie van het IIIe Bataljon zich overgaf. Rechts naast mijn stelling had ik versterking van een stuk 6-veld en een zware mitrailleur, deze stukken werden met enkele vijandelijke schoten buiten gevecht gesteld, zodat mijn rechterflank vrij kwam. Ik heb toen de Sergeant Roskam H.J. de opdracht gegeven om de zware mitrailleuropstelling te gaan bezetten met een lichte mitrailleur doch deze stelling bleef onder hevig artillerievuur liggen.
  Hoewel we schietsleuven in onze opstelling hadden is het gebleken dat deze absoluut geen nut hadden. Men voelt zich als een geblindeerd paard en zeker niet veilig. Ik heb mijn mannen op de linker borstweer laten liggen om de vijand onder vuur te nemen, hierbij heeft Korporaal Brouns H.J. zich bijzonder onderscheiden, door geknield op de borstweer, 5 Duiters neer te schieten. Op bevel van mijn Sectie Commandant Cadet Vaandrig Bijlsma G.J., ben ik teruggetrokken op de Grebbeberg alwaar ik mij gemeld heb, bij de Kapitein Rangelrooij, alwaar wij opnieuw in een stelling zijn ingedeeld. Daarna heb ik mij gemeld bij de Commandant 8e Regiment Infanterie de Overste Hennink. Deze heeft mij op Remmerden doen terugtrekken.

  Gaarne mondeling toe te lichten.

Gouda, 18 Mei 1940
De Sergeant-Capitulant,
w.g. A.H. Reijmes.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 513.73 KB)