Verslag van tweede luitenant W.J. Arriëns

Verslag krijgsverrichtingen Staf-II-24 R.I.
-----------------------------

    10 Mei om 1.00 uur reveille, inpakken en afgemarcheerd naar de stelling. Om 3.00 uur was de Staf in de commandopost aangekomen. Om 3.30 uur verschenen honderden vliegtuigen, vliegen Oostwestelijke richting en omgekeerd.
    Eenige tijd daarna kwam het bericht Duitschland als vijand te beschouwen. De verbindingen functioneerden uitstekend. De treinen waren op de bestemde plaats aangekomen en alles verliep naar wens. Op de treinen en op de Commandopost werden voortdurend stekende vliegtuigen waargenomen. Deze vuurden veel mitrailleurs. Om 6.30 uur werd door 3-II-24 R.I. een omlaag gesprongen onderofficier-vlieger krijgsgevangen gemaakt en, na door den Bataljonscommandant voorloopig ondervraagd te zijn, naar Commandant 24 R.I. afgevoerd. Gedurende de morgen en middag voortdurend vliegtuigen.
    Des nachts, 11 Mei om 0.30 uur kwam het bevel, gereed maken voor den terugtocht. Tevens werd het achterblijven van een ijlscherm bevolen, benevens het achterblijven van den Bataljonscommandant met zijn Staf. Om ongeveer 3.30 uur bevel voor den terugtocht.
    Het meest noodzakelijke personeel weggestuurd, anderen met scherm blijven. Om ongeveer 8.00 uur terugtrekken scherm. Staf per rijwiel over Tiel naar Eck en Wiel. Aankomst aldaar ongeveer 11.00 uur. Kwartier gemaakt en gerust. Zondag 12 Mei ongeveer 14.00 uur opgerukt naar Amerongen. Bij het kasteel in de bosschen de nacht doorgebracht. Des morgens 13 Mei om ongeveer 8.30 uur per rijwiel via Elst naar bosschen tusschen Elst en Veenendaal. Vandaar opgerukt naar Zuidelijke Meentsteeg en Weteringsteeg, en daar deelgenomen aan tegenstoot van II-24 R.I. Artillerie- en mitrailleurvuur ontvangen benevens vliegtuigaanvallen.
    Ongeveer 14.30 uur werd de terugtocht aanvaard naar kruispunt Zuidelijke Meentsteeg - Spoorweg Rhenen - Amersfoort. Verzameld. Alhier bleken de sergeant-majoor-administrateur (s.m.a.), de sergeant-toegevoegd, de gasofficier en eenige soldaten vermist te zijn, terwijl 1 gewonde aanwezig was. Hier ook is de Commandant Staf-II-24 R.I. naar het hospitaal te Amerongen gedirigeerd wegens gasziekteverschijnselen. In den nacht van 12 op 13 Mei is de trein te Amerongen geparkeerd en aldaar gebleven.

De Commandant Staf II-24 R.I.,
(onleesbaar)

De Luitenant-Adjudant,
(get.) 2e Luitenant W.J. Arriëns.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 1.70 MB)