Vragenlijst aan reserve-kapitein der Jagers W.H. Bückert

afschrift

VRAGENLIJST aan reserve-kapitein der Jagers
W.H. Bückert, voormalig Commandant I-24 R.I.
---------------------

Vragen     Antwoorden
1. Hebt U op Maandag 13 Mei 1940, toen U zich bevond in den commandopost van Commandant 3-II-8 R.I. (reserve-kapitein Hakkert), aldaar het commando op U genomen? En zoo ja, waarom?   1. Ik heb niet het commando over troepenonderdeelen van 8 R.I. op mij genomen.
2. Was de kapitein Hakkert toen reeds aldaar aanwezig? En zoo neen, behield U het commando toen de kapitein Hakkert aldaar om pl.m. 13.00 uur terugkwam?   2. Toen ik in de commandopost van 3-II-8 R.I. aankwam, was kapitein Hakkert niet aanwezig.
Ik heb uitsluitend het commando over onderdeelen van I-24 R.I. behouden.
3. Is het juist, dat op Uw last om pl.m. 24.00 uur [sic: 14.00 uur] de witte vlag is uitgestoken en zoo ja, waarom heeft U dit dan gelast?   3. Toen overmachtige vijand, op korte afstand genaderd, ons in den rug aanviel en omsingelde, is in overleg met een paar aanwezige officieren, waaronder Kapitein Hakkert op grond van onze bekendheid met de feiten, dat verschillende stellingen om ons heen waren verlaten, langs de verbindingen geen gehoor meer werd gegeven, vijandelijke troepencolonnes den straatweg Grebbeberg - Rhenen waren gepasseerd en op grond van het feit, dat zich in ons midden enkele zwaar gewonden en meerdere gewonden bevonden, besloten tot het omhoog steken van een witte vlag.

Elst, 30 Augustus 1940.

(get.) W.H. Bückert.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 1.30 MB)