Rapport van reserve-kapitein G. Cornelissen

AFSCHRIFT.

1.  Opstellingen van de zware mitrailleurs van M.C.-III-8 R.I.
Oorspronkelijk vuurplan. Alles in eerste lijn. Dit is vervangen voor het nieuwe vuurplan, waarbij de opstelling werd:
1e Sectie: Grebberdijk (Steenfabriek de Plasserwaard en Den Doores),
2e Sectie: Wageningsche Afweg (Huize Schut bij boomgaard Welgelegen),
3e Sectie: Kunstweg (Anna's hoeve),
4e Sectie: Haarweg (Kersbergen),
commandopost: Noordwest van Anna's hoeve.

Na het vervallen van het mijnenveld, zijn 7 nieuwe opstellingen uitgezocht:
1 Noord Proeftuin (Haarweg)
2 In Proeftuin (Haarweg)
3 Zuid Proeftuin (Haarweg)
4 Achter Nudeoord (Kunstweg)
5 Ommuurde tuin Nudeoord (Kunstweg)
6 Rijnzicht Grebbedijk (niet klaar, niet bezet).
7 Cementfabriek Zomerdijk (is bezet geweest).

1, 2, 3: Legeringsschuilplaats achter proeftuin - waren nog niet geheel klaar en zijn niet bezet.
4, 5: zijn bezet geweest.

Opstelling 1e Sectie: 3 stukken in 4, 5 en 7
Opstelling 2e Sectie Wageningsche Afweg (oud)
Opstelling 3e Sectie Anna's hoeve (oud)
Opstelling 4e Sectie Haarweg (oud)

Voor de nieuwe opstellingen zouden 4 mitrailleurs ter beschikking komen. Ze zijn niet ontvangen.
 
2.  Het opruimingsplan was te groot en uitgebreid om in 1 à 2 dagen te worden uitgevoerd. Om een goed resultaat te willen hebben, was opruiming reeds vroegtijdig begonnen moeten worden, zoodat de zak tusschen Wageningen (Nude) en Grebbeberg één vlakte was geweest, zonder heggen, slooten, huizen en boomgaarden. Er is nog iets opgeruimd, maar een boomgaard, een huis etc. zijn niet even op te ruimen.
Materiaal hiertoe was verre van toereikend. Wat ontvangen was, was goed voor afbreken van kleine boschjes, een kippenschuur e.d., niet voor het opruimen van een boomgaard of huis. Springmiddelen waren niet aanwezig. Ook handgranaten (verdedigings-) mankeerden.
 
3.  De verbindingen waren gebrekkig en na het eerste bombardement waren verschillende reeds stukgeschoten. Telkens werden deze hersteld en evengauw weer stukgeschoten.
 
4.  We vuurden in één richting. Draaibare koepels waren noodzakelijk geweest om naar alle kanten vuur te kunnen uitbrengen. Om dit bezwaar eenigszins op te heffen, waren meerdere schietgaten gebouwd, maar uit de praktijk is gebleken, dat deze niet voldeeden. Vandaar dat bij de 3e en 4e sectie de zware mitrailleurs op de borstwering zijn geplaatst om overal vuur te kunnen uitbrengen, temeer was dit noodzakelijk, daar de opruimingen niet tot hun recht waren gekomen.
 
5.  De tankgracht was op verschillende punten niet klaar en niet breed genoeg. Verder stond er te weinig water in. Bij den Kunstweg ongeveer 40 cm. De versperring aan den Grebbedijk was niet klaar. De asperges aan den Kunstweg (enkel) te licht; aan den Haarweg evenmin klaar.
 
6.  Te weinig artilleriesteun. Artillerievuur was geprojecteerd West van Wageningen. Voorbij Wageningen (Wageningschen Berg) was niets omtrent tegenvuren, enz. bekend.
 
7.  Op de toegangswegen stond één stuk 6 veld, hetgeen te weinig was.
Op den terugweg na overgave ontmoette ik aan den Haarweg minstens 8 stukken Infanteriegeschut, terwijl in de voorposten niets aanwezig was.
 
8.  Vanaf de Wageningschen Berg en den kerktoren (R.K. Kerk in Wageningen) had men een keurig uitzicht in de Grebbelinie. De kerktoren had minstens verwoest moeten worden. Is gebruikt als uitkijkpost en waarnemingspost.
 
9.    Het vak Noord van de voorposten, langs het Nieuwe kanaal was onvoldoende verdedigd, en heeft tot gevolg gehad, dat de linkerflank werd opgerold. (1e sectie van 1-I-19 R.I.). Hier waren op 500 meter 1 lichte mitrailleur opgesteld, terwijl de inundatie was teruggeloopen en het voorland kurkdroog was. Om hier eenigszins aan tegemoet te komen, was geprobeerd met de opstelling Noord Proeftuin, vuur uit te brengen met 1 zware mitrailleur op dat vak. (indirect vuur). Indien deze opstellingen geheel gevechtsklaar waren geweest, had dit ongetwijfeld de opmarsch vertraagd, echter had die mitrailleur ook een taak voor de tankgracht richting Kunstweg. (De 4 aangevraagde zware mitrailleurs hadden hier een plaats gevonden + 1 zware mitrailleur van de 4e sectie).
 
10.  Na ineenstorting linker mitrailleuropstellingen is het vuur van de 4e en 3e sectie zooveel mogelijk naar links verlegd. Het heeft evenwel niet mogen baten. We zaten ingesloten voor we het wisten.
Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 1.25 MB)