Verhoor van dienstplichtig korporaal B.G. Hottinga

Verhoor op Vrijdag 7 Juni 1940.
Dienstplichtig korporaal Hottinga B.G.     3e Sectie M.C.-III-8 R.I.
Spijkerstraat 255, Arnhem.
-----------------------

  Opstelling aan de Annahoeve (achterste sectie).
  De stelling bij de Annahoeve is overgegeven.
  Wij hadden 2 stukken op de Nude gericht. Het derde stuk is bovenop de stelling geplaatst. De luitenant is bij mij geweest en toen naar den Compagniescommandant gegaan. Hij kwam terug met de mededeeling, dat de andere Secties zich hadden overgegeven en dat de kapitein het noodig oordeelde, dat wij ons ook overgaven. Ik had daar geen zin in en ben teruggegaan. Ik heb toen mijn mitr. uit elkaar gegooid en de stukken bij de commandopost begraven. Op de commandopost stond een stok met witte vlag. Ik heb nog in de Grebbedijk gezeten, eerst bij tirailleurs en toen bij M.C.-II en ben tenslotte in de Greb terechtgekomen bij Luitenant Londo. Ik moest toen bericht brengen bij Kapitein Dales en Majoor Landzaat. Daar ben ik verder gebleven, we zaten onder vuur en vuurden zelf ook. Er kwam een groote groep mannen met witte vlaggen door de versperring. De Majoor dacht, dat dit Hollanders waren. Toen wij ophielden te vuren, schoten zij op ons, het waren Duitschers. De Kapitein Dales werd gewond. Ik heb den Majoor Landzaat niet zien sneuvelen. Het laatste wat ik van hem zag, was dat hij stond te vuren met een lichte mitrailleur in den arm.
  We zijn via de Dierentuin en via Achterberg over de spoorlijn weggekomen. Door het mijnenveld zijn we over den autoweg in Amerongen gekomen.

-----------------------

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 1
(PDF, 471.86 KB)
Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 2
(PDF, 511.22 KB)