Verhoor van vaandrig J. Tack

Verhoor op Vrijdag 7 Juni 1940.
-----------------------

Vaandrig: Jannes Tack.
Raadhuisplein 6   Heemstede.
M.C.-III-8 R.I. - 2e sectie.

  Mijn opstelling was aan de Wageningsche afweg, vlak bij S.M.I. Blom. Wij zagen menschen komen van Villa Rijnzicht. Een sergeant zei mij, dat hij een witte doek zag. We hielden op met vuren, doch toen waren de menschen verdwenen.
  Op de linker flank schenen de Duitschers doorgebroken te zijn. Wij werden van achteren beschoten, maar ik heb geen vuurorganen gezien. Toen zijn we teruggegaan en vlak bij de Grebbesluis terechtgekomen (Zaterdag 12.45 uur). Mijn telefoonverbinding met den kapitein was verbroken. De ordonnans en een verbindingsman die weggezonden zijn heb ik niet teruggezien; ook een ordonnans van Kapitein Gouda heb ik niet teruggezien.

  Ik heb me gemeld bij den Majoor Apeldoorn.
  Ik ben verhoord door den officieren van den Commandant van het IIe Legerkorps.
  De sectie, die rechts van mij zat (S.M.I. Blom) is gelijk met mij teruggegaan.
  Na mijn verhoor ben ik in Elst gemeld bij Kapitein Besseling van 19 R.I. We zouden daar wapens krijgen en dan naar voren gaan. Toen zijn we gegaan naar een laan tusschen Amerongen - Leersum, waar we wapens zouden krijgen (Maandags). Daar hebben we gewacht tot Maandag 18.00 uur en toen kwam de geheele troep van Grebbesluis terug. Kapitein Besseling is toen met een troep van 19 R.I. meegegaan. Ik heb gevraagd wat wij moesten doen en kreeg ten antwoord: "Je kunt je korpstrein wel volgen", die was ons net gepasseerd. 's Avonds 23.45 uur zijn we in Utrecht aangekomen. Ik heb me Dinsdags aangesloten bij Kapitein Brittijn, op weg naar Vianen.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 1
(PDF, 706.53 KB)
Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 2
(PDF, 768.15 KB)