Bekendmaking van het nieuwe wachtwoord 'Slotgracht' voor 13 mei 1940

Commandant - II L.K.
Sectie I 1
No. 11 B.

Scherpslijper.
---------------------

  St.K., 12 Mei 1940.


Het woord is van 13 Mei 8.00 uur af:
Slotgracht

Het herkenningsteeken:
De rechterhand op de linkerknie.

Het overgeven van het woord moet f l u i s t e r e n d geschieden, nadat de schildwacht aan burgers en hem onbekende militairen (behalve dengene aan wien hij het woord vraagt) bevolen heeft zich op een afstand van ca. 30 meter te verwijderen van de plaats waar de overgave van het woord zal plaats vinden.

De Generaal-Majoor,
Legerkorpscommandant,
o.l. de Chef van den Staf,
de Luitenant-Kolonel,
P.R.F.C. de Bruijn.

Klik hier voor een uitvergroting
Het originele document m.b.t. de bekendmaking van het nieuwe wachtwoord voor 13 mei 1940
Aan:

C. - II Divisie       150 exemplaren.
C. - IV Divisie 150 exemplaren.
L.K.A.C. C. - 4 R.H. 10 exemplaren.
C.L.K.A. C. - I - 12 R.A. 6 exemplaren.
C. - 15 R.A. 10 exemplaren.
C. - 19 R.A. 10 exemplaren.
C. - II L.K.T. 3 exemplaren.
Ch. - II V.Z.S.  
Ch. - Hd.V.  
C. - 2 C.A.At.  
C. - II Aut.Bat. 6 exemplaren.
C. - 2 A.M.C.  
C. - 4 C. Ptr. 6 exemplaren.
C. - Troependet.  
C. - Weerstation Veldleger  
C. - 4 Compagnie Luchtdoelmitrailleurs  
C. - 10 Batterij tegen Luchtdoelen  
C. - Verbindingsafdeeling II L.K.  
C. - III - 11 R.I.  
C. - Comp. Sluisbewaking W.b.D.  
C. - Munitiebewaking de Breul  
C. - Herstellingsafdeeling II L.K.  
Dir. Veldpostkantoor no. 2  
C. - II S. V.Ap.  
Alle Sectiehoofden (elk 1 exemplaar)  
Hoofd Verb.d.  
Prot. Geest. Verzorging.  
R.K. Geest. Verzorging.  
Kant. C. Driebergen.  
C. - Marechaussee Doorn  
C. - I - 24 R.I. 6 exemplaren.
C. - 35 R.I. 20 exemplaren.
C. - 10 M.C. 1 exemplaar.
C. - Brug Eck en Wiel  
C. - Brigade B. 25 exemplaren.

 

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 1
(PDF, 1.10 MB)
Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 2
(PDF, 11.02 MB)