Bevel tot tegenactie van kapitein G.J. le Fèvre de Montigny

COMMANDANT IVe DIVISIE.
Sectie I-1
nr. 1 B
commandopost, 12 Mei 1940. ex. 14
B E V E L
========
 
1.   Algemeen.
Heden zal door een tegenactie de vijand worden teruggeworpen en de oorspronkelijke voorposten worden hersteld.
 
2.   Aanvalsplan.
Door een stoot vanaf steenbakkerij (vt. 170-439) in Noordelijke richting zal de vijand in de flank worden aangegrepen.
Hiervan gebruik makende zal II-19 R.I. de Grebbesluis passeeren en de opstellingen der oorspronkelijke voorposten bezetten.
 
3.   Aanvalstroepen:
a. voor de flankstoot onderdeelen van III-8 R.I.
b. nieuwe bezetting voorpostenstrook: II-19 R.I.
 
4.   Uitvoering.
III-8 R.I. ontvangt hiervoor een afzonderlijk bevel. Wanneer deze troepen landen nabij steenbakkerij wordt door de infanterie op bastion 3 het vuurwerksein serie 1 roode ster afgegeven. De bezetting voor bastion 3 moet nauwkeurig toezien wanneer III-8 R.I. aan land gaat.
Op het vuurwerksein ontketend.
a.  alle infanterie onderdeelen die met directe richting op de voorgelegen vijand kunnen vuren een krachtig vuur met alle infanteriewapens en zoo mogelijk mortieren tien minuten (dus niet vuurstooten).
b.  de artillerie eveneens vuurconcentratie met alle batterijen, die aan deze concentratie kunnen medewerken.
 
5.   Steun aan landing te verleenen.
a.  Door Hr.Ms. Kanonneerboot "Freijr".
b.  Door een Mitrailleurcompagnie van Brigade A opgesteld achter Bandijk tusschen Opheusden en hp. 92.
c.  Het hooggeplaatste stuk van sectie 7 veld A.M. voor eventueel tegenstootende Duitsers in de Uiterwaard.
d.  Door bommenwerpers.
 
6.   Gereed stellen.
II-19 R.I. staat te 15.00 uur gereed om, gebruik makende van de flankstoot van III-8 R.I. over de Grebbesluis op te rukken, den vijand energiek terug te gooien en de oorspronkelijke voorpostenstrook te bezetten.
Commandant 4e Compagnie Pioniers staat op dat uur gereed (op zelfde plaats als hedennacht) om brug over Grebbesluis aan te brengen.
III-8 R.I. afzonderlijk bevel.
 
7.   Oogmerk van de actie.
Met den meesten nadruk wijs ik er op, dat voor de frontlijn slechts zeer zwakke afdeelingen van den vijand staan die echter brutaal optreden.
Het Nederlandsche prestige laat niet toe dat deze toestand blijft bestendigd.
Indien een ieder zijn plicht doet, moet deze actie slagen en kan de blaam van IV Divisie worden afgewischt dat de voorpostenstrook verloren is gegaan.


De Kolonel,
Divisiecommandant,
o.l. de Chef v.d. Staf.
get, G.J. Le Fèvre de M.


 
Aan:
C. 8 R.I. 4 exemplaren.
C. 19 R.I. 4 exemplaren.
C. III-8 R.I. 1 exemplaar.
C. II-19 R.I. 1 exemplaar.
C. 4 M.C. 1 exemplaar.
C. 4 C.P. 1 exemplaar.
C. 8 R.A. 4 exemplaren.
C. Hr.Ms. Kanonneerboot "Freijr" 1 exemplaar.
Sectie 7 veld A.M. 1 exemplaar.

Afschrift aan:
C. 2e Peloton 4 Compagnie Luchtdoel mitrailleurs 1 exemplaar.
C. 4e Peloton 4 Compagnie Luchtdoel mitrailleurs 1 exemplaar.
C. 10 Bataljon Luchtdoelartillerie 1 exemplaar.
C. II Legerkorps 2 exemplaren.
C. Brigade A 1 exemplaar.
C. Grondmijnversperringnr. 4 1 exemplaar.
Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 2.29 MB)