Mededeling van gegevens 11 mei 1940 van kolonel A.M.M. van Loon

COMMANDANT IV DIVISIE. 
Sectie I-3 No. 3 M. 
=================

Stafkwartier, 11 Mei 1940.

PERSOONLIJK.

MEDEDEELING VAN GEGEVENS
.

 1. De beide Bataljons der Strategische Beveiliging voor het front van Brigade A. zijn teruggenomen.
 2. Gevechtsactie.
  1. Voor het front van de IIe Divisie geen gevechtsactie. Volgens inlichtingen van bewoners, bevestigd door luchtverkenning van de Ie Verkenningsgroep is Ede nog niet door den vijand bezet. Ook overigens werd de indruk verkregen dat zich tusschen IJssel en Grebbelinie nog weinig vijandelijke troepen bevinden. Intusschen wordt thans gemeld, dat te Apeldoorn groote Duitsche colonnes passeeren. Een eskadron van 4 R.H. zal in de omgeving van Ede verkenningen doen.
   Een nadere melding maakt gewag van de komst van kwartiermakers in Ede, Bennekom en Wageningen.
  2. Voor het front van de IVe Divisie aanraking met patrouilles en artillerievuur op de Grebbeberg, en Oostelijk daarvan, afkomstig van de Westrand van Wageningen, en van verdragende artillerie, waarvan de plaats niet voldoende kon worden vastgesteld.
 3. De uitwerking van het vijandelijke artillerievuur was overigens gering. Een batterij van 19 R.A. werd onder vuur genomen zonder verliezen te lijden. De vijandelijke artillerie ter plaatse werd tot zwijgen gebracht.
 4. De vijandelijke luchtactie boven het stellingvak van IIe Legerkorps blijft tot dusver vrij beperkt. Slechts enkele stooten worden op onze opstellingen gedaan, eenige parachutisten werden achter de stellingen neergelaten.
  Eigen toestellen van IIIe Verkenningsgroep hebben getracht verkenningen te verrichten. Een eerste poging had tengevolge van vijandelijk vuur geen resultaat. Een onzer jagers werd neergeschoten, een verkenner deed een noodlanding op eigen terrein. Een tweede verkenningsvlucht meldde geen waarneming van vijandelijke troepenbewegingen op de kunstwegen Arnhem - Ede en Arnhem - Grebbe. De brug te Rhenen is waarschijnlijk nog intact.
 5. De Aspergehindernissen, die gisteren gedeeltelijk waren doorgebrand, zijn thans weer geheel hersteld.
 6. De Legerkorpsreserve is versterkt met 4 R.H., grootendeels te Leersum; een eskadron te Maarn / Maarsbergen en een te Driebergen.
 7. De voorposten verkrijgen op verschillende punten gevechtsaanraking en zijn onder den druk van vooruitgeschoven vijandelijke afdeelingen bij de IVe Divisie in het vak van 8 R.I. terug getrokken.
 8. Men houde er rekening mee, dat de vijand met grooten moed en zeer doortastend en brutaal optreedt, dat echter de indruk is gewekt, dat het aantal tegenover de Grebbelinie liggende vijandelijke troepen niet zeer sterk is.
 9. Met den meesten klem wijs ik er op, dat een ieder, man voor man, tot het uiterst stand moet houden en dat teruggaan zelfs van een enkele groep tot gevolg kan hebben dat de verdediging der geheele stelling ondermijnd kan worden.

De Kolonel;
Divisiecommandant;
(get.) A.M.M. van Loon.

typ. Th.
coll.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 1.93 MB)