Bezoek aan artilleriestellingen op 24 mei 1940

I.

24 Mei 1940.


BEZOEK AAN ARTILLERIESTELLINGEN.

II-19 R.A. (12 lang staal)

 • Voorste Batterij in vierkant (vt.) 169-440. Deze Batterij was niet beschoten, althans er werden in de onmiddellijke omgeving van de emplacementen geen projectielaanslagen gevonden.
 • Linker achterste Batterij in vierkant (vt.) 168-441. Deze Batterijstelling werd wel beschoten, onder meer een treffer bij de rechter schuilnis van het rechter stuk. Bij het rechter stuk - vermoedelijk door ontijdig springen - werden 2 brokken van het kanon (mondinggedeelte) gevonden.

I-8 R.A. (7 veld) rechtstreeksche steun 8 R.I.

 • Batterijstelling aan kunstweg in vierkant (vt.) 167-442 Zuidelijke gedeelte. Deze stelling werd beschoten, onder meer het rechter emplacement. Werd deze stelling wel bezet? Werd zij wellicht door een batterij van 16 R.A. bezet? (Er werd een brief gevonden behoorende aan iemand van het onderdeel 1-I-16 R.A.). Bij het rechter emplacement was een hakenkruis geschilderd. Op de linker binnenbekleeding ter hoogte van het stuk.

  In het verslag van den kornet van Voorst tot Voorst betreffende de inspectie van Commandant Veldleger op 19 Mei komt voor een verklaring van dienstplichtige KROST van 1-I-16 R.A.: "Op Zondag (12 Mei) zijn wij naar de Greb gegaan; Maandag 13 Mei begonnen met vuren, zeer rustig en veel gevuurd. Batterijcommandant was Kapitein de BRUINE J.A."
 • 2 andere Batterijstellingen gelegen West van Koerheuvel in vierkant (vt.) 166-441 Noordgedeelte. Uit een der stellingen is gevuurd geworden. Het vijandelijk vuur op deze stelling lag - volgens mededeeling van een burger, welke in de omgeving werkte op 11 en 12 Mei - eenige honderden meters achter de stelling. Dit vijandelijk vuur op 12 Mei duurde van pl.m. 13.00 tot 16.00 uur. De andere opstelling werd niet bezet.
 • Batterijstelling gelegen pl.m. 20 meter Oost van een huizengroep in vierkant (vt.) 167-441. De huizen - waarin zich hebben bevonden opstellingen voor Batterij-Officier en de beide Sectiecommandanten waren zwaar beschadigd. In de onmiddellijke omgeving van het linker stuk, lagen een 6-tal aanslagen; 1 treffer in linker schuilnis van het linker stuk. Overige stukken hadden geen directe treffers.

III-8 R.A.

 • Een Batterijstelling in Noordelijke helft van vierkant (vt.) 167-442. Uit aanwezige buisgatschroeven kan de conclusie worden getrokken, dat er veel werd gevuurd. Onder meer werden bij het rechter stuk pl.m. 46, bij het 2e pl.m. 96 brisantgranaten en bij de overige stukken pl.m. 60 buisgatschroeven geteld. Bovendien werden vele buizen gevonden; voornamelijk H.nr. 16 met vele versnellingshulzen; de noodige bussen met slagpijpjes enz.
  Het 2e stuk was nog bezet door houwitser nr. 8 (vermoedelijk afkomstig van de later aangetrokken 3e Batterij). Het stuk was onbruikbaar gemaakt; omdat de drukbodem was uitgenomen. De houwitser was nog geladen met een brisantgranaat met schokbuis 16 osn. Niet kon worden nagegaan wat de reden was, dat het stuk in de stelling was achtergebleven.

Overige opmerkingen:

 • Nabij commandopost 8 R.I. - waarbij eveneens commandopost I-8 R.A. bevond zich nog een U-lap (met deze lappen konden letters of tekens worden gecommuniceerd naar Nederlandse waarnemingsvliegtuigen).
 • De gevonden losse papieren bleken achteraf van weinig waarde te zijn.
 • Een opgave van schuilnamen - gevonden bij I-8 R.A. kan wellicht zijn nut hebben en wordt hierbij gevoegd.
 • Met uitzondering van een enkele opstelling maakte de slordige toestand van de emplacementen (o.a. achterlaten van buizen, bussen met slagpijpjes, enz.) den indruk van een overhaast verlaten der stellingen. Het is zeer gewenscht de betrokken Commandanten hieromtrent inlichtingen te doen verstrekken.

  24 Mei 1940.
  de Majoor
  (get.) de Klerck.
Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 8.36 MB)