Inspectietocht met Commandant Veldleger op 24 mei 1940

H.

INSPECTIETOCHT C.V. op 24 Mei 1940.


ARTILLERIE-OPSTELLINGEN.

------------------

Op kunstweg UTRECHT-ZEIST werd III-16 R.I. op burgerrijwielen achterop gereden. De Commandant Kapitein BIJLSMA deelde mede, dat hij van WASSENAAR was gekomen, met bestemming Nieuwe Geniekazerne (Dumoulin) SOESTERBERG.

Voorste Batterij II-19 R.A. pl.m. 50 meter Oostelijk van Ouwehand's dierenpark, Noord van de kunstweg RHENEN-WAGENINGEN. Alle vier opstellingen (12 lang staal) waren onbeschadigd.

Ingravingen van Duitschers werden waargenomen in de omgeving van den commandopost van Majoor LANDZAAT - 8 R.I.

Westelijk van Ouwehand's dierenpark, ten Noorden van de kunstweg nabij commandopost II-19 R.A. werden langs het zandpad in een boog front Noord 92 ingravingen van Duitschers gevonden.
Tegenover commandopost 8 R.I. waren eveneens 32 ingravingen.

De midden Batterij II-19 R.A. had o.a. treffer in de rechter schuilnis van het rechter stuk; het rechter stuk was gesprongen, waarschijnlijk door ontijdig springen van een projectiel.

Bij de spoorwegviaduct te RHENEN stond een bevelsmiddelenwagen van de Afdelingsstaf I-8 R.A. Nabij centrum RHENEN werden nog 2 bevels- en verbindingsmiddelenvoertuigen gevonden, vermoedelijk (behorende) tot 2 Batterijen van I-8 R.A.

Nabij de Koerheuvel I-8 R.A. De opstellingen waren onbeschadigd (reserve stelling ?)
In de rechter opstelling stond een hakenkruis geschilderd.

In Noordelijke helft vt. (vierkant) 167-442 nabij de Koerheuvelopstellingen - III-8 R.A. Rechter stuk minstens 96 schoten, 2e stuk meer dan 60 schoten (het 2e stuk 15 lang 17 stond nog in de stelling; het was onbruikbaar gemaakt, drukbodem weggenomen), 3e stuk minstens 85 schoten; 4e stuk alles verschoten. De opstellingen waren alle ongeschonden. Deze Batterij heeft zeer veel gevuurd.

Oostelijk van de Koerheuvel: I-8 R.A. De Batterij is wel onder vuur geweest, zeer vele treffers in de onmiddellijke nabijheid van de opstellingen, de huizenrij achter de stukken is zwaar beschadigd.
Koerheuvel L. I-8 R.A. reservestelling bij de Oude Watertoren; deze stelling is niet bezet geweest.

Koerheuvel: 3-I-8 R.A. Buitengewoon goede opstelling in het bosch nabij de Watertoren. Een burger deelde mede dat Zondag 12 Mei van pl.m.13.00 tot 16.00 uur de Batterij onder vuur is geweest. Dit vuur heeft echter verkeerd gelegen en kwam zeker 200 meter te ver. De opstellingen hadden dan ook geen enkele treffer.

H.K.V., 24 Mei 1940.
De ordonnansofficier,
(get.) Geertsema.
Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 6.32 MB)