Dagboek van reserve-eerste luitenant J. van de Griend

11e Regiment Infanterie
11e Batterij 6 Veld

Reconstructie dagboek over de periode 10 t/m 15 Mei.

10 Mei.             Ten 5 uur graad van strijdvaardigheid 3 bereikt. Daarna met het regiment verzameld in Broekhuizerlaan (te Leersum). Na afmarsch van den Regimentscommandant met Ie Bataljon en gedeelte Staf naar Gouda onder de bevelen gesteld van Commandant IIIe Bataljon (ten pl.m. 17.00 uur) en op diens bevel beveiligingsopstellingen ingenomen in 3 richtingen op den viersprong bij het hek Broekhuizen; deze opstellingen permanent bezet gehouden.
 
11 Mei.             Op bevel van Commandant IIIe Bataljon de beveiligingsopstelling in dienvoege gewijzigd dat een stuk werd opgesteld hoek Rijksstraatweg en Middelweg front Oost en 2 stukken bij Hotel "De Donderberg", respectievelijk Noord en Oost en 1 stuk op de harde weg West van het landgoed Broekhuizen front Zuid; deze opstellingen ook permanent bezet gehouden.
 
12 Mei.             Ten 4 uur op bevel van Commandant IIIe Bataljon de beveiligingsopstellingen ingetrokken en daarna met den gevechtstrein van het IIIe Bataljon gemarcheerd naar steenfabriek bij Remmerden alwaar een afwachtingsopstelling ingenomen werd; zie verder gevechtsbericht.
 
13 Mei.             Pl.m. 9 uur het resteerende personeel van de batterij verzameld bij de munitiewagens en met deze naar het kwartier te Leersum teruggekeerd, alwaar in de loop van den dag zich verschillenden krijgsgevangen gemaakte en ontsnapte manschappen wederom meldden. Na het bevel van den terugtocht achter de Hollandsche Waterlinie de munitiewagens met het resteerend personeel gevoegd bij den verzamelde gevechtstrein en daarmede gemarcheerd richting Jaarsveld.
 
14 Mei.             Ten 6 uur begeeft zich een rad van de groote munitiewagen op de dijk te Vreeswijk. De andere wagen volgt den gevechtstrein; pogingen worden aangewend om de groote munitiewagen te doen herstellen, evenwel zonder resultaat. Gezien de voortdurende vijandelijke activiteit in de lucht boven Vreeswijk, daarop met den meesten spoed de munitie overgeladen op een vrachtauto en getransporteerd naar Jaarsveld. Daar contact gezocht en gevonden met andere onderdeelen van 11 R.I. (de Reserve Kapitein Haffmans met zijn Compagnie) en het bericht der capitulatie vernomen, waarna welverdiende rust in de kwartieren.
 
15 Mei.             Ten pl.m. 14.30 uur met den Reserve Kapitein Haffmans en zijn Compagnie, den gevechtstrein en al onze munitie gemarcheerd naar Vreeswijk alwaar de munitie ingeleverd en kwartier betrokken op een rijnaak met verschillende andere onderdeelen van 11 R.I.


De Batterijcommandant,
Reserve 1e Luitenant,

(get.) J. van de Griend.

Aan Commandant 11 R.I.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 1.02 MB)