Gevechtsbericht van reserve-eerste luitenant J. van de Griend

11e Regiment Infanterie
IIIe Bataljon
11e Batterij 6 Veld

Gevechtsbericht van den 12den Mei 1940.

     Ten 12.00 uur in de afwachtingsopstelling bij de steenfabriek te Remmerden ontvangen bevel van Commandant III:
     "Oprukken naar Rhenen en aldaar kwartier zoeken".
     Uitvoering conform; de munitiewagens bij den gevechtstrein achtergelaten.
     Ten ca. 14.30 uur bevel van Commandant III:
     "Met het bataljon verzamelen bij de muziektent te Rhenen"
     Uitvoering conform.
     Daarna met het bataljon op de weg naar Wageningen opgemarcheerd tot ca. 300 meter voorbij den ingang van Ouwehand's Dierenpark; de batterij 6 veld aan het hoofd. Aldaar onverwachte gevechtsaanraking met den vijand; één der voorrijdende spannen wordt blijkbaar aangeschoten en verdwijnt in galop richting Oost. Dit stuk is niet meer te redden en is niet teruggezien. Onder vuur van den vijand uit alle richtingen de volgende opstellingen ingenomen:

     In deze formatie eventueele pantsereenheden of andere doelen afgewacht, die evenwel niet zijn gezien.
     Tegen het invallen der duisternis aan de algemene terugtrekkende beweging van het grootste gedeelte van het Bataljon onder commando van den waarnemend Bataljonscommandant deelgenomen en, waar de paarden op 2 na waren gesuccombeerd, met handkracht de opstellingen als volgt gewijzigd:

     In deze situatie viel de duisternis in; tusschen 22.00 en 23.00 uur zijn toen bij een overrompelende aanval van den vijand de bedieningen deels gedood, deels gewond, deels gevangen genomen en deels voor den vijand uitgedreven; het was onder deze omstandigheden ondoenlijk de stukken te redden of onbruikbaar te maken.

Leersum, den 10 - 6 - 1940.

De Commandant 11e Batterij 6 veld,
Reserve 1e Luitenant,

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 792.74 KB)