Dagboek van reserve-kapitein der Jagers J.J. van Heyst

Dagboek 2-I-24 R.I.

Donderdag 9 Mei 1940.
Om 23 uur bericht ontvangen dat graad van strijdvaardigheid 3 was ingetreden.

Vrijdag 10 Mei 1940.
Om 3.40 uur waren de stellingen (voorpostenopstelling te Druten) volledig bezet.
Troepen van het Maas-Waalkanaal trekken 's avonds terug.
Om 20.00 uur meldt zich overste Land van 26 R.I. aan mijn commandopost.
Om 24.00 uur meldt zich majoor Bender van 11 G.B. aan mijn commandopost.
Uit inlichtingen van 11 G.B. blijkt, dat de troepen welke het Maas-Waalkanaal bezet hebben niet door de Duitschers worden achtervolgd.

Zaterdag 11 Mei 1940.
Om 3 uur van den Regimentscommandant bericht ontvangen dat 24 R.I. over de pontonbrug te Tiel terugtrekt in de Betuwe. 2-I-24 R.I. moet tot nader order stand houden.
Om 6.00 uur volgt de order: Voorposten onmiddellijk in groepen terug naar Maurik.
De terugtocht verloopt vlot. De trekkers van de stukken pag. moeten echter bij de versperring op den Drutenscheweg in brand worden geschoten, aangezien zij niet over de asperges konden worden getrokken.
Om 12.00 uur is de compagnie te Maurik, uitgezonderd een groep onder leiding van den reserve 1e Luitenant Hoogerwerff, welke de aftocht dekte, verdwaalde en in Beusichem terecht kwam.

Zondag 12 Mei 1940.
Om 12 uur de compagnie gealarmeerd. Via de pontonbrug te Eck en Wiel naar Amerongen getrokken. I-24 R.I. 1 Kilometer ten Oosten van den kom van Amerongen in een boschperceel verzameld. Het bataljon reserve van het veldleger ter beschikking commandant IIe Legerkorps.
De compagnie├źn om 14 uur ingekwartierd in Amerongen.
Om 15.30 uur de bataljonscommandant order gekregen een tegenstoot uit te voeren op de Grebbeberg.
Onmiddellijk afgemarcheerd, om 18 uur Rhenen bereikt, aldaar extra munitie uitgereikt.
In groepen door Rhenen gemarcheerd, het viaduct over den spoorweg gepasseerd.
De compagnie rechter voorcompagnie, rechts aangeleund aan den weg Rhenen - Wageningen. Bij de compagnie een sectie Zware Mitrailleurs, onder reserve 1e Luitenant Mr. S.J. v.d. Hoeven, ingedeeld.
De gereedstelling ondervindt groote moeilijkheden door de duisternis, het dichte boschterrein, de onbekendheid met het terrein, meer speciaal de ligging van de landmijnen en de versperringen. Een deel der compagnie wist de commandopost van Commandant 8 R.I. te bereiken en heeft daar doorgevochten tot 15 Mei 1940. Toen een deel der compagnie de ingang van Ouwehand's Dierenpark had bereikt trok een compagnie zware mitrailleurs - naar ik meen van 19 R.I. [sic: III-11 R.I.] - onder commando van den Kapitein van Steenbergen in paniek terug. Deze terugtocht werkte zeer nadeelig op het moreel der troepen.

Maandag 13 Mei 1940.
Een deel der compagnie heeft onder commando van commandant 24 R.I. in den middag nog een aanval gedaan op den Grebbeberg, terwijl een gehavend gedeelte zich gemeld heeft bij een verzamelplaats, ter versterking van wapenen en uitrusting, van de IVe Divisie. 's Avonds - het juiste uur is mij niet bekend - is het restant der compagnie teruggetrokken naar Vreeswijk.

Dinsdag 14 Mei 1940.
Om ongeveer 5 uur de compagnie aangekomen te Vreeswijk en onmiddellijk ingekwartierd. 's Middags I-24 R.I. toegesproken door commandant 24 R.I. De Compagniescommandant, reserve kapitein Van Heyst, belast met het commando over het bataljon; de reserve 1e luitenant J. Tendijck belast met het commando der compagnie.

PUIFLIJK, Mei 1940.
De reserve kapitein der Jagers,

(get.) J.J. van Heyst.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 2.18 MB)