Gegevens II-19 R.A. van reserve-majoor H. de Groot

GEGEVENS II - 19 R.A.

II - 19 R.A.
(12 lang Staal)
Afdeelingscommandant Reserve Majoor Dr. H. de Groot.

1e Batterij Reserve Kapitein K. Burger.
2e Batterij Reserve Kapitein J.G. van Vorstman.
3e Batterij Reserve Kapitein H.N. van Exter.


------------------------------------------------------------------------

Taak: Artilleriebestrijding: storende - en verontrustende vuren in vak IVe Divisie Zuid van de lijn Achterberg / Begraafplaats. Eveneens in vak Brigade A.
 
------------------------------------------------------------------------
 
Linker Batterij (2e) is onder vijandelijk vuur geweest. De rechter schuilnis van het rechter stuk heeft een voltreffer van een 10 cm projectiel gekregen. Geen doden of gewonden, daar de schuilnis op dat moment niet bezet was.
      Linker stuk heeft een "ontijdige" springer gehad, zodat een stuk van plm. 1 1/2 meter van de monding af is weggeslagen. Ook hierbij geen letsel bij de bediening.
Rechter (3e) en Middelste (1e) Batterij hebben geen direct vijandelijk vuur op de emplacementen gekregen.
      De rechter Batterij oorspronkelijk beneden de Berg aan de Rijn opgesteld teneinde vuur op vijandelijke vaartuigen te kunnen brengen, werd op 8 Mei boven de Berg geplaatst in een zeer ongunstige stelling (gebrekkig en midden in hoog opgaand hout).
      Uit deze stelling kon geen vuur vóór de stoplijn worden afgegeven, en het "stormvuur" werd slechts met één vuurmond gegeven (Reden: Kortste baan, door nog niet opgeruimde hoge bomen, was te groot!)
Op 12 Mei voormiddag moest de afdeling achterwaarts van stelling veranderen, welke stelling verandering zeer onbevredigd verliep, tengevolge van het te ver achterwaarts hebben der bespanningen (te Utrecht). Tenslotte hebben twee Trado's slechts twee kanonnen achterwaarts naar Remmerden kunnen verplaatsen.
      De voorbereide vuren die door de afdeling zijn afgegeven, lagen op de gevraagde plaatsen.
 
------------------------------------------------------------------------
 
II-19 R.A. Op 11 Mei 1.55 uur ontving de Afdeelingscommandant opdracht van de Legerkorps Artilleriecommandant (L.K.A.C.) storend vuur af te geven op Wageningen. Dit vuur is afgegeven van 2.30 - 2.55 uur. Het vuur lag juist.
      Te 19.30 uur kwam bericht van Divisieartilleriecommandant (D.A.C.) - IVe Divisie, dat Commandant 8 R.I. dringend verzocht, vuur 126 (stormvuur vóór de Hoornwerken) af te geven. Aan deze opdracht werd voldaan. Het vuur lag goed.
      In den vroegen morgen van 12 Mei begon een vijandelijke artilleriebeschieting op twee der drie stellingen, welke geruimen tijd duurde.
      Te 9.25 uur op 12 Mei kwam de linker Batterij (2e) onder vijandelijk vuur met het gevolg dat een der stukken, onder zand werd bedolven.
      De telefonische verbindingen waren vrijwel doorlopend gestoord. De rechtstreekse telefonische verbinding met de veel te ver achterwaarts zich bevindende Commandant van de Legerkorpsartillerie was zelden te gebruiken, zodat de Afdeelingscommandant langs verschillende andere posten verbinding moest vragen, waardoor zeer veel oponthoud werd veroorzaakt.
 
------------------------------------------------------------------------


(Dit verslag is tot stand gekomen door medewerking van M.F.M. Keizers.)

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 1.09 MB)