Gevechtsbericht 12 mei 1940 van luitenant-kolonel J.M. de Kruijff

8e Regiment Artillerie
----------------------------------------

Gevechtsbericht van den 12en Mei 1940

12.32 uur Opdracht Commandant IVe Divisie.
Onmiddellijk vuur te openen op Vt. 171,90 - 444,25 snijpunt harde en landweg - naderende Duitsche motorcolonnes.
Opdracht aan Commandant III-8 R.A.
Onmiddellijk vuur openen op vt 171,90 - 444,25, snijpunt harde en landweg - op naderende Duitsche motorcolonnes.
12.52 uur Commandant II-8 R.I. vraagt vuur 125 en 123.
Opdracht aan Commandant III-8 R.A.
Met twee batterijen vuur 125, daarna met 1 batterij vuur 123 afgeven, telkens vuurstoot 3 minuten. (De derde batterij rustte wegens oververmoeidheid)
13.11 uur Bericht Commandant II-8 R.I.
Vuur 123 laag uitstekend, verzoek dit vuur opnieuw af te geven.
Opdracht aan Commandant III-8 R.A.
Vuur 123 opnieuw met 1 batterij afgeven.
14.50 uur Bevel Commandant IVe Divisie.
Vuur 144 afgeven.
Opdracht aan Commandant I-8 R.A.
Vuur 144 afgeven.
15.25 uur Bevel Commandant IVe Divisie.
Vuur 144 opnieuw afgeven.
Opdracht aan Commandant I-8 R.A.
Vuur 144 opnieuw afgeven. (Dit is niet afgegeven, aangezien Commandant 8 R.I. inmiddels Commandant I-8 R.A. verzocht dit vuur niet af te geven)
17.55 uur Commandant I-8 R.A. meldt: Sectiƫn vijandelijke infanterie doorgedrongen bij Kruiponder, Oost van Maatsteeg.
Opdracht aan Commandant III-8 R.A.:
Vuur 141 onmiddellijk afgeven.
Opdracht aan Commandant -I-8 R.A.:
Vuur 164 afgeven, 100 meter rechts en 100 meter terug.

-------------------------------------------------

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 491.59 KB)