Gevechtsbericht 13 mei 1940 van luitenant-kolonel J.M. de Kruijff

8e Regiment Artillerie
----------------------------------------

Gevechtsbericht van den 13en Mei 1940

  Van Commandant IVe Divisie.
Om 4.30 uur zal tegenaanval ingezet worden, ongeveer 800, Zuid en // (schuin?) aan Zuidelijke Meentweg door 4 bataljons infanterie.
Verzoeke deze aanval te steunen door artillerievuur, Oost en Zuidoost van de Grift, ongeveer van Kruiponder tot Grebbe. Wegens de groote afstand van deze vuren tot de uitgangsstelling en wegens de verrassing, wordt in onderling overleg met Divisiecommandant besloten geen inleidende beschieting te houden. De Commandanten van I en III-8 R.A., Commandant I-16 R.A. en Commandant II-4 R.A. worden op commandopost Divisieartilleriecommandant (D.A.C.) ontboden, waar hen de schriftelijke bevelen voor de vuursteun worden gegeven (Tusschen 1.00 en 2.30 uur)
Vuurstooten werden afgegeven van 4.30 - 4.33 uur, van 4.37 - 4.39 uur, van 4.45 - 4.48 uur, van 4.54 - 4.57 uur.
Tempo 7 veld: 6, 15 houwitser 1,5.
Alle vuren, behalve die van II-4 R.A. strooien 3 afstanden. II-4 R.A. niet strooien.
I-8 R.A. op 654, vt 171,10 - 441,40 tot 171,35 - 441,70
III-8 R.A. op 655, vt 171,98 - 442,75 tot 171,98 - 443,03
I-16 R.A. op 653, vt 170,82 - 441,35 tot 170,99 - 441,45
II-4 R.A. op 652, vt 171,50 - 441,35 tot 171.75 - 441,70
Zoo mogelijk dagcorrecties in rekening brengen.
5.07 uur Commandant III-8 R.A. meldt vijandelijke artillerie 100 meter Oost kruispunt van wegen vt 168,98 - 442,37
Opdracht aan Commandant III-8 R.A.
Neem de door U gemelde vijandelijke artillerie onder vuur.
5.40 uur Opdracht aan Commandant III-8 R.A.
Vuur 655 nog eens afgeven, 600 meter Oost van Kruiponder. Tempo 1.
5.44 uur Opdracht aan Commandant I-8 R.A.
Vuur 654 nog eens afgeven, 2 minuten. Tempo 3
5.49 uur Opdracht aan Commandant I-16 R.A.
Vuur 653 nog eens afgeven, 2 minuten. Tempo 3
6.06 uur Bevel van Legerkorpsartilleriecommandant (L.K.A.C.)
Onmiddellijk vuur 161 afgeven.
Opdracht aan Commandant III-8 R.A.
Vuur 161 onmiddellijk afgeven.
Opdracht aan Commandant I-8 R.A.
Onmiddellijk vuur 161 afgeven.
6.49 uur Opdracht aan Commandant II-4 R.A.
Vuur 652 afgeven, 2 minuten. Tempo 3
10.30 uur Commandant III-8 R.A. meldt vijandelijke artillerie nabij Bornsche steeg.
Opdracht aan Commandant III-8 R.A.
Neem de door U ontdekte vijandelijke artillerie onder vuur.

-------------------------------------------------

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 639.09 KB)