Indeling en gegevens van het 8e Regiment Artillerie

I n d e e l i n g   e n   G e g e v e n s   8  R. A.

Commandant 8 R.A. tevens Divisie Artillerie Commandant (D.A.C.) - IVe Divisie.

I-8 R.A. rechtstreeksche steun 8 R.I.
II-8 R.A. ingedeeld bij IIe Divisie.
III-8 R.A. Algemeene opdrachten.

Voor de indeeling en taak zie:
Algemeen Verdedigingsbevel: Commandant IIe Legerkorps.
Artilleriebevel: Commandant IIe Legerkorps.
Algemene Verdedigingsbevelen: Commandanten IIe en IVe Divisie.
Artillerie bevelen: IIe en IVe Divisie.

Voor de coördinaten van verwissel-, normale-, reserve-stellingen, waarnemingsposten, e.d. zie de desbetreffende lijst bij de gegevens van IIe Legerkorps. (J.14)

Op 12 Mei is bij IVe Divisie ingedeeld:
I-16 R.A. van Brigade B.
De gevechtsverslagen van die Afdeeling bevinden zich bij de portefeuille Brigade B.

---------------------------

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 299.37 KB)