Mondelinge gegevens van luitenant-kolonel J.M. de Kruijff

Aanteekeningen van Kapitein de Klerck, toegevoegd aan Kolonel Lucardie.
----------------------------------------

Mondelinge gegevens van Commandant 8 R.A.

1.  Vrijdag 10 Mei.  
2.  Zaterdag 11 Mei. Voorbereide vuren zijn afgegeven voor voorpostenstrook, in het Zuiden zijn voorposten vooruit geplaatst op 't laatste oogenblik. Afgegeven 105. Of 102 afgegeven is, staat niets in 't bijzonder in 't verslag van 2e Luitenant Gude.
III-8 R.A. op toren Wageningen geschoten, op aanwijzing van de infanterie voorposten, die een waarnemer op de toren zag. Het bericht kwam uit de voorste lijn. Het vuur is geleid door Luitenant Kramer van 2-III-8 R.A. (Batterij Konijnenburg)
(Luitenant Ds. Kramer). In brand gegaan.

Stellingen 3 batterijen in verwisselstelling voor Zaterdagnacht zijn deze batterijen teruggegaan.
De nieuwe 3e batterij van III-8, geplaatst in de voorbereide stelling en de 2e batterij in een nieuwe open stelling.
De 1e batterij heeft niet in zijn voorbereide stelling gestaan want daar stond een luchtdoelartillerie batterij (lu.a.bt.), die onder vuur was geweest, d.w.z. een aanval had gehad en is toen in zijn reservestelling geplaatst.
16 R.A. toen geplaatst in de 2 goede stellingen, de voorbereide reservestelling.
De Kapitein de Bruijne heeft gestaan voor de batterij aan de kunstweg bij het kruispunt. Echter in te zien vanuit het Oosten.
3.  Zondag 12 Mei. Vijandelijke artillerie gemeld achter de laan bij Nieuwe Haven, doorgegeven aan Legerkorpsartilleriecommandant (L.K.A.C.).
2-III-8 R.A. tijdelijk uitgevallen, wegens oververmoeidheid van personeel, na het overgaan naar de normaal stelling.
6.10 uur vijandelijke waarnemingspost gemeld Km. Wageningen, door aan L.K.A.C.
9.45 uur gemeld dat eigen artillerie schiet op huis Overweide, waardoor I-19 R.I. in bestreken banen, zal waarschijnlijk zijn geweest I-12 R.A. (?).
Er is veel actie gemeld, waarvan ook door de Divisie artillerie (D.A.) met rechtstreeksche waarneming onder vuur zijn genomen, als D.A. niets anders.
9.20 uur gemeld uit Regimentsuitkijkpost 19 R.I. verandering watertoren Ede.
12.32 uur vuur gevraagd 171.90 - 444.25 naderende Duitsche motorcolonnes Oost Kruiponder, doorgegeven aan III-8 R.A. (aangevraagd IVe Divisie) Egelsteeg.
12.38 uur bericht naar L.K.A.C., dat op vijandelijke artillerie gevuurd kan worden door D.A., indien daartoe gelegenheid.
12.30 uur II-19 R.A. van stelling veranderen (volgens Divisieartilleriecommandant (D.A.C.) te laat, had allang moeten gebeuren, konden ook maar met 1 vuurmond aan het stormvuur deelnemen).
12.32 uur vuur 125 en 123 afgegeven (Haarweg en voor Kruiponder). De stormvuren waren zeer moeilijk te geven. Er worden zooveel seinen gegeven, waarop niet viel te reageren. Er was ook niet geoefend, wel voorgesteld maar nooit gebeurd.
13.11 uur opnieuw afgeven, lag goed, III-8 R.A.
13.20 uur vijandelijke batterij 2 stn. 173 - 441 (= Westrand Wageningen doorgegeven aan L.K.A.C.) I-15 R.A. door L.K.A.C.
I-8 R.A. heeft er ook op geschoten.
14.50 uur vuur 144 afgeven (stoplijn voor compagnie Maas)
15.25 uur herhaling gevraagd.
15.30 uur niet meer afgeven, op last van Commandant 8 R.I.

17.46 uur linker batterij I-8 R.A. op vijandelijke artillerie.

17.55 uur vuur 141 West Kruiponder.
17.55 uur vuur 164 West Kruiponder. (vuurconcentratie voorbereiding)
18.18 uur Commandant 8 R.I. meldt teruggaan troepen.
4.  Maandag 13 Mei. Eerst een aanval met 2 bataljons van IIe Divisie.
Later een aanval met 4 bataljons, ongeveer 11.00 uur gehoord, Kapitein Fiévez zette aanvalsbevel in elkaar, Kapitein Le Fèvre de Montigny lag oververmoeid te rusten.
Over Artillerie niet gesproken; op vraag O. Grift als beschermend vu.
D.A.C. de Luitenant-kolonel Land niet gesproken, niet mogelijk.
Eerst 4.00 uur, later na protest 4.30 uur.
Voor deze tegenaanval eerst 2 afdeelingen van 4 R.A. om mede te doen, later alleen II-4 R.A. (Majoor van Goor) 1.30 uur.
Zij hadden al frontverandering in de stelling gemaakt voor aanval van 2 bataljons.
Zij hadden geen verbindingsmiddelen en voor begeleidende artillerie niet geoefend. Voorts zeer weinig munitie, hetgeen later weer werd tegengesproken.
Dat de aanval eerst te 7.30 uur is geschied, niet bekend toen. De Artillerie heeft toen niet gevuurd.
+/- 5.40 uur de vuren O. Grift herhaald.
5.46 uur bericht van III-8 R.A. dat eigen troepen voorwaarts gaan.
5.53 uur Betonmolen met succes bevuurd.
5.11 uur I-16 R.A.: Vijandelijke artillerie in stelling, nadere opgave volgt.
6.04 uur Commandant IVe Divisie vuurconcentratie Wageningen aan L.K.A.C.
6.08 uur vuur 161, uitgang Wageningen.
6.49 uur van II-4 R.A. vuur 652 afgegeven (O. Grift) opnieuw
7.44 uur Eigen troepen in groote wanorde ook door de eigen btn. Juistheid betwijfeld.
Over 't inzetten van den tegenaanval niets gehoord (De moreele steun is toen ook uitgebleven!)
8.22 uur alle waarnemers uit de waarnemingspost geschoten.
Batterij zwaar artillerievuur.
9.35 uur vuur op barak III-8 R.A. aan de Cuneraweg. Vijandelijk artillerievuur. Overigens van vijandelijke infanterie en artillerie niets te bemerken.
11.30 uur Artilleriesteun gevraagd door Luitenant-kolonel Land, D.A.C. niet bereikt.
Geen bevel tot terugtrekken.
Geen paarden aangetrokken, omdat de indruk van teruggaan niet gegeven wordt.
De batterijen zijn zelfstandig teruggegaan.
Gemeld door D.A.C. met Commandant IVe Divisie terug naar nieuwe commandopost.
Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 1.20 MB)