Gevechtsbericht 12 Mei 1940 van reserve-kapitein J. van 't Land

IV DIVISIE
8 Regiment Artillerie
III Afdeeling

Gevechtsbericht van den 12 Mei 1940

1.  Bevel ontvangen plaats van ontvangst: Commandopost van Commandant III-8 R.A.
uur van ontvangst: 12.35 uur
van: D.A.C. IV Divisie.
  Opdracht Zoo spoedig mogelijk uitwerkingsvuur op wegensnijpunt vt. 171,90 - 444,25 waar vijandelijke auto's passeeren.
  Uitvoering Vuur 128 wordt verplaatst door middelste batterij (1300 M. verder, 50 M. naar rechts).
In verband met de te betrachten spoed (passeerende auto's) zijn geen nauwkeuriger berekeningen gemaakt, doch aan de waarnemer is opgedragen het vuur te controleeren. Het vuur ligt voor de lengte goed en iets rechts. Bij een 2e vuurstoot (2 min. tempo 2) afgegeven op last D.A.C. (nauwkeuriger gegevens ontbreken) is met het resultaat van het eerste vuur rekening gehouden.
2.  Bevel ontvangen plaats van ontvangst: Commandopost van Commandant III-8 R.A.
uur van ontvangst: 12.55 uur
van: D.A.C. IV Divisie.
  Opdracht Met twee batterijen vuur 125 afgeven, daarna met een batterij vuur 123.
  Uitvoering Bevel aan Rechter & Middelste Batterij; onmiddellijk vuur 125 afgeven. Daarna Rechter Batterij vuur 123. Het geheele vuur is geëindigd te pl.m. 13.10 uur.
3.  Bevel ontvangen plaats van ontvangst: Commandopost van Commandant III-8 R.A.
uur van ontvangst: 13.15 uur
van: D.A.C. IV Divisie.
  Opdracht Door één batterij vuur 123 opnieuw afgeven; vuurstoot van 3', tempo 2.
  Uitvoering Hetzelfde bevel doorgegeven aan Commandant Rechter Batterij. Het vuur is geëindigd te pl.m. 13.20 uur.
4.  Bevel ontvangen plaats van ontvangst: Commandopost van Commandant III-8 R.A.
uur van ontvangst: 17.55 uur
van: D.A.C. IV Divisie.
  Opdracht Vuur 141 afgeven met alle batterijen, vuurstoot 3', tempo ?
  Uitvoering Gelijkluidend bevel doorgegeven aan Commandant Rechter, Middelste en Linker Batterij. Het vuur is geëindigd te pl.m. 18.05 uur.
5.  Bevel ontvangen plaats van ontvangst: Commandopost van Commandant III-8 R.A.
uur van ontvangst: 19.05 uur
van: D.A.C. IV Divisie.
  Opdracht Vurende vijandelijke Batterij in vt. 172 - 442 onder vuur nemen, die door Waarnemingspost (wp) Rechter Batterij was gemeld.
  Uitvoering Het vuur wordt door de Rechter Batterij afgegeven met waarneming op het doel. Eerst twee proeflagen. Daarna twee vuurstooten van 3 minuten, tempo 2. Hierna wordt ter plaatse niets meer waargenomen. De Batterij blijft nog op het doel gereed staan.

Mededeeling omtrent bijzondere gevechtsvoorvallen:
1.  De 2e Batterij heeft in de nacht de stelling van de Linker Batterij ingenomen. Deze stelling is nog zeer onvoldoende ingericht. Wordt onmiddellijk zooveel mogelijk verbeterd, vooral met het oog op de zichtbaarheid.
Het personeel van deze Batterij is zeer vermoeid.
2.  De Waarnemingspost (Wp.) Groene Bank ligt, mede door de aanwezigheid van luchtdoelgeschut ter plaatse herhaaldelijk onder artillerievuur. De post wordt verlaten en wordt verplaatst naar mitrailleurnest op de viersprong van kunstwegen in vt. 167 - 442.
3.  Opdrachten voor gereedstellen werden ontvangen voor de vuren 112 en 114 (beide 400 M. dichterbij) en voor vuur 143. Deze vuren vonden geen doorgang.


12 Mei 1940.
De Kapitein,
Commandant III-8 R.A.,

J. van 't Land.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 1
(PDF, 876.87 KB)
Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 2
(PDF, 155.06 KB)