Gevechtsbericht 11 Mei 1940 van reserve-kapitein J. van 't Land

IV DIVISIE
8 Regiment Artillerie
III Afdeeling

Gevechtsbericht van den 11 Mei 1940

1.  Bevel ontvangen plaats van ontvangst: Commandopost van Commandant III-8 R.A.
uur van ontvangst: 8.35 uur
van: D.A.C. IV Divisie.
  Opdracht De Zuidelijke (oude) toren van Wageningen onder vuur nemen, daar die door vijandelijke waarnemers is bezet.
  Uitvoering Het vuur wordt afgegeven door 2-III-8 R.A. uit de verwisselstelling met waarneming door Commandant rechter batterij vanaf diens waarnemingspost. Eerst wordt gevuurd met een stuk; daar de waarneming moeilijk is, wordt overgegaan tot lagen vuur (tijd 9.15 uur) Uitwerkingsvuur van 10.02 tot 10.04, van 10.09 tot 10.11 en van 10.21 tot 10.22.
Toren van Wageningen en omgeving brandt.
2.  Bevel ontvangen plaats van ontvangst: Commandopost van Commandant III-8 R.A.
uur van ontvangst: 12.44 uur
van: D.A.C. IV Divisie.
  Opdracht Met alle Batterijen vuur 123 afgeven, 100 Meter dichter bij. Vooraf een proeflaag van één schot per stuk. Rechter en Midden Batterij goed. Batterij verwisselstelling iets te nauw.
  Uitvoering Proeflagen in volgorde van 2e, 1e, en 3e batterij respectievelijk te 12.55, te 13.00 en te 13.05 uur.
Te 13.12 wordt dit vuur door alle batterijen afgegeven.
3.  Bevel ontvangen plaats van ontvangst: Commandopost van Commandant III-8 R.A.
uur van ontvangst: 13.37 uur
van: D.A.C. IV Divisie.
  Opdracht 123 vuur, 100 Meter dichterbij opnieuw afgeven; vuurstoot van 3'.
  Uitvoering Bevel aan alle Batterijen: vuur 123, 100 Meter dichterbij opnieuw afgeven, vuurstoot 3', tempo 2. Het vuur is te 13.47 uur geëindigd.
4.  Bevel ontvangen plaats van ontvangst: Commandopost van Commandant III-8 R.A.
uur van ontvangst: 14.30 uur
van: D.A.C. IV Divisie.
  Opdracht 123 vuur, 100 Meter dichterbij, opnieuw afgeven. 100 Meter Zuidelijker.
  Uitvoering Bevel aan alle Batterijen: vuur 123, 100 Meter dichterbij opnieuw afgeven, vuurstoot 3', tempo 2, 100 Meter Zuidelijker. Het vuur is te (pl.m.) 14.37 uur geëindigd.

Mededeeling omtrent bijzondere gevechtsvoorvallen:
1.  De Waarnemingspost van de verwisselstelling is verlaten, daar zij voortdurend onder artillerievuur ligt. Vermoedelijk is dit mede te wijten aan de infanterie, die graafwerk in de onmiddellijke nabijheid verricht.
2.  Waarnemingspost Groene Baak meldt te 15.20 uur groepjes menschen met een witte vlag nabij Anna's Hoeve.
3.  De verwisselstelling wordt te pl.m. 20.00 uur verlaten.
De overgebleven munitie wordt meegevoerd.


11 Mei 1940.
De Kapitein,
Commandant III-8 R.A.,

J. van 't Land.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 1
(PDF, 819.62 KB)
Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 2
(PDF, 145.25 KB)