Gevechtsbericht 13 Mei 1940 van reserve-kapitein J. van 't Land

IV DIVISIE
8 Regiment Artillerie
III Afdeeling

Gevechtsbericht van den 13 Mei 1940

1.  Bevel ontvangen plaats van ontvangst: Commandopost D.A.C. IV Divisie.
uur van ontvangst: pl.m. 1.30 uur (?)
van: D.A.C. IV Divisie.
  Opdracht Tegenaanval steunen door het afgeven van vuur 655. De benoodigde gegevens en regeling der vuurstooten worden ontvangen.
  Uitvoering De Batterijcommandanten worden bij den Afdeelingscommandant ontboden en ontvangen een vuurbevel en regeling vuurstooten. Het vuur wordt bepaald door verplaatsing van vuur 163.
Vuuropening eerste vuurstoot te 4.30 uur.
Einde laatste vuurstoot te 4.59 uur.
 
2.  Bevel ontvangen plaats van ontvangst: Commandopost van Commandant III-8 R.A.
uur van ontvangst: 5.00 uur
van: D.A.C. IV Divisie.
  Opdracht Vijandelijke Artillerie in vt. 168-442 onder vuur nemen, die door Afdeelings waarnemingspost is gemeld.
  Uitvoering De Middelste Batterij geeft het vuur af in afdeelingsvuur met waarneming vanaf Afdeelings waarnemingspost.
Inschieten met lagen. Daarna uitwerkingsvuur, dat wordt herhaald. Op het moment dat menschen wegloopen en auto's worden aangetrokken, krijgt de batterij vuur. Daarna is ter plaatse niets meer te zien. Het vuur is geëindigd te 5.35 uur.
 
3.  Bevel ontvangen plaats van ontvangst: Commandopost van Commandant III-8 R.A.
uur van ontvangst: 5.40 uur
van: D.A.C. IV Divisie.
  Opdracht Alle Batterijen vuur 655 afgeven, vuurstoot 2', tempo 1.
  Uitvoering Bevel doorgegeven aan alle batterijen. Het vuur is geëindigd te pl.m. 5.50 uur.
 
4.  Bevel ontvangen plaats van ontvangst: Commandopost van Commandant III-8 R.A.
uur van ontvangst: 5.55 uur
van: D.A.C. IV Divisie.
  Opdracht Na gevraagde machtiging mag vuur worden geopend op vijandelijke waarnemer in paal bij Kruiponder.
  Uitvoering Commandant Rechter Batterij schiet in op de paal. Moet echter het vuur na één schot onderbreken in verband met nieuwe vuuropdracht.
 
5.  Bevel ontvangen plaats van ontvangst: Commandopost van Commandant III-8 R.A.
uur van ontvangst: 6.10 uur
van: D.A.C. IV Divisie.
  Opdracht Vuur 161 afgeven met alle batterijen. Na vraag wordt toegestaan dat de Middelste Batterij nog op de vijandelijke artillerie blijft staan.
  Uitvoering Daar vuur 161 alleen wordt voorbereid uit de verwisselstelling, wordt een vuurbevel uitgegeven aan Commandant Rechter en Linker Batterij.
Afdeelings waarnemingspost controleert de ligging van het vuur; het blijkt echter zeer moeilijk te zien. Het vuur is geëindigd te pl.m. 6.40 uur.
 
6.  Bevel ontvangen plaats van ontvangst: Commandopost van Commandant III-8 R.A.
uur van ontvangst: 9.40 uur
van: D.A.C. IV Divisie.
  Opdracht Rechter Batterij gereed stellen voor vuur 143.
  Uitvoering Bevel doorgegeven aan Commandant Rechter Batterij.
Daarna wordt de verbinding met Rechter Batterij verbroken. Abusievelijk wordt het vuur 143 door de batterij afgegeven, wat per ordonnans wordt gemeld. Halverwege het vuur is de verbinding tot stand en wordt het weer gestaakt.
 
7.  Bevel ontvangen plaats van ontvangst: Commandopost van Commandant III-8 R.A.
uur van ontvangst: 10.30 uur
van: D.A.C. IV Divisie.
  Opdracht Vuuropening op vijandelijke artillerie nabij de Bornsche Steeg, loopt door vt. 173-444, die door Afdeelings waarnemingspost was gemeld.
  Uitvoering Het vuur wordt afgegeven door de Middelste Batterij in afdeelingsvuur met waarneming door Afdeelings waarnemingspost. Er wordt ingeschoten met lagen. Waarneming is moeilijk o.a. in verband met de groote afstand. Niet te zien of de batterij buiten gevecht is gesteld. In elk geval gehinderd.

Mededeeling omtrent bijzondere gevechtsvoorvallen:
1.  Te 7.15 uur meldt Afdeelings waarnemingspost dat eigen troepen voorwaarts gaan in de richting van Kampen(op vt. lijn 444) en Horstbranden (vt. 169-443). Zij ondervinden blijkbaar geen tegenstand.
2.  Te 9.20 uur meldt Afdeelings waarnemingspost, dat de eigen troepen weer geheel naar voren gaan. Vermoedelijk ook weer bij Kruiponder.
3.  Te pl.m. 10.20 uur vuurt de Rechter Batterij op vijandelijke artillerie, bij fabriek in vt. 173-441. Nadere gegevens ontbreken.
4.  In den namiddag wordt bevel van D.A.C. ontvangen, de vuurmonden tijdelijk onbruikbaar te maken, de stelling te verlaten en in Elst te verzamelen.


13 Mei 1940.
De Kapitein,
Commandant III-8 R.A.,

J. van 't Land.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 1
(PDF, 1.01 MB)
Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 2
(PDF, 175.64 KB)