Gevechtsbericht 13 mei 1940 van ritmeester A.D.C. van der Voort van Zijp

3e Regiment Huzaren
      2e Eskadron
---------------------------------

GEVECHTSBERICHT van het gevecht op den

13 Mei 1940.
--------------------------

    Nadat gereedstelling ingenomen was, patrouilles uitgezonden om verband op te nemen met gevechtsgroep majoor DE KRUIJFF en spoorwegovergang.
    Te 2.00 uur voorwaarts gegaan naar spoorlijn; drie pelotons in voorste lijn, een ondersteuningspeloton. Stuk 4,7 (Pag.) opdracht gegeven weg naar spoorwegovergang af te sluiten. Sectie Mitrailleureskadron in verband met duisternis nog in reserve gehouden.
    Spoorlijn bleek met draad verspert te zijn en bevonden zich eigen stellingen in het voorterrein, waarvan bericht gezonden is.
 
1e Bevel
ontvangen:
plaats van ontvangst : Commandopost 2-3 R.H.
uur van ontvangst : pl.m. 5.00 uur
van Commandant 4 R.H. (mondeling per ordonnans).
 
OPDRACHT: Uw eskadron zal teruggaan naar de uitgangsstelling.

UITVOERING: Onder artillerievuur van den vijand werd terug gegaan naar de uitgangsstelling en werd alhier een opstelling ingenomen front Oost. Sectie Mitrailleureskadron kreeg opdracht in stelling te komen tegen vijand welke zich in de huizen en boschrand West van den spoorbaan vertoonden.
    Het artillerievuur werd sterker en ook mitrailleurvuur werd ontvangen. Een ordonnans van Commandant 4 R.H. verzocht mij op den commandopost van Commandant 4 R.H. te komen.
 
2e Bevel
ontvangen:
plaats van ontvangst : Commandopost Commandant 4 R.H. te RHENEN
uur van ontvangst : pl.m. 8.00 uur
van Commandant 4 R.H. (mondeling).
 
OPDRACHT: Neem het bevel over van II-11 R.I., dat in stelling moet liggen ongeveer langs den kunstweg van kilometerpaal 25 op spoorlijn naar viersprong kunstwegen vt. 26-67 en laat Uw eskadron in die lijn of onmiddellijk daarachter in stelling komen; front Noordoost.

UITVOERING: Per motorordonnans heb ik mij op weg begeven naar de aangeduide opstelling. Door hevig artillerievuur en versperde wegen door afgeschoten boomtakken, duurde het eenigen tijd alvorens ik stelling kon vinden.
    Na mij ter plaatse te hebben georiënteerd, ben ik verslag gaan uit brengen aan Commandant 4 R.H. en ben ik daarna teruggekeerd naar mijn eskadron.
    De artilleriebeschieting was toen zeer hevig en moesten allen in de loopgraven schuilen die achter de gereedstelling lag. Een doode moest worden achtergelaten en 2 zwaar gewonden moesten worden vervoerd.
    Met medeneming van de rijwielen, moesten wij met kleine plukjes teruggaan naar den kunstweg RHENEN - VREEWIJK, aangezien de kunstweg naar den spoorwegovergang onder vuur stond.
    Na het eskadron verzameld te hebben nabij den viersprong Noord van VREEWIJK werd naar de nieuwe opstelling afgemarcheerd. Aldaar aangekomen werd verband opgenomen en was het vijandelijk vuur verlegd en werden wij wederom onder artillerievuur genomen, terwijl mitrailleurvuur ontvangen werd uit Oostelijke richting.
 
3e Bevel
ontvangen:
plaats van ontvangst : pl.m. 200 meter Noord van VREEWIJK
uur van ontvangst : van Commandant 4 R.H. (mondeling per ordonnans).
 
OPDRACHT: Verzamel met Uw eskadron op den kunstweg Noord van REMMERDEN.

UITVOERING: Nadat ik het eskadron wederom verzameld had, waarbij bleek dat nog een man gewond en enkele manschappen vermist bleken, werd afgemarcheerd en kreeg ik op den kunstweg nabij driesprong Noordwest van REMMERDEN een nieuwe opdracht.
 
4e Bevel
ontvangen:
plaats van ontvangst : Commandopost Commandant 4 R.H. bij driesprong.
uur van ontvangst : van Commandant 4 R.H. (mondeling).
 
OPDRACHT: Sluit met Uw eskadron den weg naar RHENEN af ter hoogte van de steenfabriek en versper dezen kunstweg tegen pantserwagens.

UITVOERING: Met materiaal uit de steenfabriek en door het maken van een coupure den weg afgesloten en door het eskadron stelling doen nemen.
    Een officierspatrouille naar RHENEN (VREEWIJK) gezonden om verband op te nemen met den vijand. Nadat inmiddels uit de terugtrekkende en optrekkende (11 G.B.) troepen een stuk 6 veld, alsmede een stuk 4,7 (Pag.) waren in stelling gebracht, heb ik mijn eskadron verder naar achteren gebracht en de stelling doen bezetten met een peloton.
 
5e Bevel
ontvangen:
plaats van ontvangst : Commandopost Commandant 4 R.H.
uur van ontvangst : van Commandant 4 R.H. (mondeling).
 
OPDRACHT: Uw eskadron wordt achterhoede. Het regiment verplaatst zich naar ELST om daar den nacht door te brengen. Te ELST aangekomen moet Uw eskadron mij in Noordelijke richting beveiligen.

UITVOERING: Nadat het regiment te 20.00 uur afmarcheerde naar ELST, volgde het eskadron sprongsgewijze waarbij het stuk 6 veld en het stuk Pag. bij het achterste peloton ingedeeld bleven. Te pl.m. 21.00 uur heeft het eskadron de Noordrand van ELST beveiligd en alarmkwartieren betrokken te ELST en werd het avondmaal genuttigd.
 
6e Bevel
ontvangen:
plaats van ontvangst : Commandopost 2-3 R.H. te ELST
uur van ontvangst : pl.m. 23.00 uur
van Commandant 4 R.H. (per ordonnans).
 
OPDRACHT: Begeef U met Uw eskadron naar LEERSUM alwaar alarmkwartieren betrokken kunnen worden.

UITVOERING: Nadat het eskadron verzameld was, werd te pl.m. 23.30 uur afgemarcheerd naar LEERSUM. Te LEERSUM aangekomen werd het eskadron in alarmkwartieren gelegerd in Hotel DONDERBERG.


Commandopost, 13 Mei 1940.
De Ritmeester, Commandant 2-3 R.H.

(get.) A.D.C. van der Voort van Zijp.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 1
(PDF, 2.83 MB)
Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 2
(PDF, 1.30 MB)