Gevechtsbericht 12 mei 1940 van ritmeester A.D.C. van der Voort van Zijp

3e Regiment Huzaren
      2e Eskadron
---------------------------------

GEVECHTSBERICHT van het gevecht op den

12 Mei 1940.
--------------------------

    Te 6.00 afgemarcheerd uit DRIEBERGEN naar LEERSUM, alwaar te 8.00 uur gemeld bij commandopost Commandant 4 R.H. Na eenigen tijd werden rijwielen aangevoerd en werd het eskadron omgevormd tot een wielrijders eskadron, sterk 150 man strijdend gedeelte.
    Om 10.30 uur afgemarcheerd naar DRIEBERGEN.
 
1e Bevel
ontvangen:
plaats van ontvangst : commandopost Commandant 2-3 R.H.
uur van ontvangst : pl.m. 14.30 uur
van Commandant 4 R.H.
 
OPDRACHT: Keer onmiddellijk met Uw eskadron terug naar LEERSUM en meldt U op commandopost Commandant 4 R.H. (telefonisch).

UITVOERING: Te 15.00 uur afgemarcheerd naar LEERSUM. Aankomst te LEERSUM te pl.m. 16.15 uur.
 
2e Bevel
ontvangen:
plaats van ontvangst : commandopost Commandant 4 R.H. te LEERSUM
uur van ontvangst : pl.m. 17.15 uur
van Commandant 4 R.H. (mondeling).
 
OPDRACHT: Gij wordt colonnecommandant en verplaatst het regiment in de richting RHENEN. Voorhoede 6-4 R.H. waarbij een Sectie Mitrailleureskadron en een Sectie Pag.
    Hoofdmacht: staf, 2-3 R.H. enz.
    Ik ga vooruit, wacht U in.

UITVOERING: Te pl.m. 17.30 uur met hoofdmacht voorwaarts gegaan in de richting Rhenen. Tijdens den marsch eenige malen halt doen houden, wegens optreden van vijandelijke vliegtuigen.
    Nabij de driesprong kunstwegen Noordwest REMMERDEN vt. 24-68 halt doen houden alwaar Commandant 4 R.H. mij inwachtte.
 
3e Bevel
ontvangen:
plaats van ontvangst : driesprong Noordwest REMMERDEN
uur van ontvangst : pl.m. 18.30 uur
van Commandant 4 R.H. (mondeling).
 
OPDRACHT: Marcheer met Uw eskadron, waarbij een Sectie Mitrailleureskadron naar Dijkscheweg richting HAARSTEEG en stel U in het bezit van KRUIPONDER, dat door eigen troepen verlaten werd, rechts van U zal eskadron QUARLES VAN UFFORD vooruitgaan naar 6.5 vt. 30-67.

UITVOERING: Nadat ik de spoorlijn bij kilometerpaal 25 gepasseerd was, bleek mij dat hier een mijnversperring was aangelegd en moest te voet in colonne met ééne gemarcheerd worden. Verder op, ik meen bij de WETERINGSTEEG werden wederom mijnversperringen aangetroffen. Ik heb hierna de rijwielen achtergelaten en ben met mijn commandogroep en Pelotonscommandanten naar voren gegaan, tot dat ik aan de commandopost kwam van kapitein WIERSINGA. Met dezen zijn wij naar voren gegaan tot de Koningshoeve, teneinde het aanvalsterrein te verkennen.
    Het werd reeds donker en was het zeer moeilijk mij een juiste voorstelling van het terrein te vormen, aangezien mijn kaart oud was en ik niet bekend was met de eigen opstellingen. Verband naar achteren was er niet. Juiste gegevens omtrent den vijand waren niet bekend.
    Op den commandopost van kapitein WIERSINGA teruggekomen, kreeg ik bericht dat het eskadron terstond moest aansluiten.
 
4e Bevel
ontvangen:
plaats van ontvangst : LAATSTEEG (waarschijnlijk wordt bedoeld de Maatsteeg te Achterberg)
uur van ontvangst : pl.m. 20.30 uur
van Commandant 4 R.H. (per motorordonnans Luitenant PEETERS).
 
OPDRACHT: Uw eskadron moet terstond aansluiten bij driesprong kunstwegen BERG EN DAL.

UITVOERING: Nadat de rijwielen wederom bereikt waren, in colonne met éénen teruggegaan met afstanden tusschen de groepen. Tijdens terugmarsch werden wij door artillerie beschoten en was het geheel duister geworden. Onderweg moest wederom tweemaal een mijnversperring gepasseerd worden.
    Bij opgegeven punt verzamelde ook 6-4 R.H. en Mitrailleureskadron en werd op nadere bevelen van Commandant 4 R.H. gewacht, terwijl maatregelen voor beveiliging genomen werden.
 
5e Bevel
ontvangen:
plaats van ontvangst : Driesprong BERG EN DAL
uur van ontvangst : pl.m. 23.00 uur
van Commandant 4 R.H. (per ordonnans).
 
OPDRACHT: Meldt U met Uw eskadron bij viersprong West van VREEWIJK.

UITVOERING: Met rijwielen naar opgegeven plaats gemarcheerd.
 
6e Bevel
ontvangen:
plaats van ontvangst : Viersprong commandopost Commandant 4 R.H.
uur van ontvangst : pl.m. 23.30 uur
van Commandant 4 R.H. (mondeling).
 
OPDRACHT: Marcheer met Uw eskadron, waarbij een Sectie Mitrailleureskadron en een stuk 4,7 (Pag.) naar kunstweg welke loopt West van spoorbaan AMERSFOORT - RHENEN. Stel Uw eskadron op dien weg (Noordweg) gereed en ga vooruit naar den spoorweg. Rechts van U zal majoor DE KRUIJFF met 1 en 3-4 R.H. voorwaarts gaan à cheval van den kunstweg naar WAGENINGEN. Bij aanbreken dag, spoorlijn overschrijden en terrein Oost daarvan zuiveren van vriend en vijand die daar door elkaar zitten.

UITVOERING: Met rijwielen aan de hand voorwaarts gegaan, aangezien rijden in de duisternis niet mogelijk was, (sterke helling en afgeschoten takken) en te pl.m. 00.30 uur gereedstelling ingenomen in Noordweg. Zie gevechtsbericht 13 Mei.


Commandopost, 12 Mei 1940.
De Ritmeester, Commandant 2-3 R.H.

(get.) A.D.C. van der Voort van Zijp.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 1
(PDF, 2.24 MB)
Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 2
(PDF, 1.03 MB)